ISA 720 (Revised), The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information

Faglig nyhedIAASB har udsendt nyt udkast til ISA 720 (Revised) om revisors ansvar for andre oplysninger i dokumenter, der indeholder eller vedlægges reviderede regnskaber. FSR - danske revisorer har kommenteret det reviderede udkast - se vedlagt.

Revision

Første udkast til standarden blev udsendt  i november 2012. Høringsprocessen resulterede i så mange kommentarer og deraf følgende ændringer til standarden, at IAASB  har valgt at udsende et nyt udkast til kommentering inden standarden endeligt vedtages.

IAASB opfordrer revisorer og andre interessenter til at fremkomme med deres eventuelle kommentarer til det fremsendte udkast.

Væsentligste ændringer i det opdaterede udkast er en skarpere definition af, hvad der forstås med et regnskab og dermed hvad der forstås ved ”anden information”, samt en skarpere definition af, hvad der menes ved inkonsistens mellem regnskab og anden information. Samtidig er der sket en konkretisering af standardens formål samt forventningerne til revisors arbejde.

ISA 720 (Revised),  Exposure Draft april 2014 -> her

FSR danske revisorers kommentarer -> her