ISA 810 (Revised) Engagement to Report on Summary Financial Statements

Faglig nyhedIAASB har udsendt et forslag til en ajourføring af ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. Ajourføringen er en følge af de nye standarder om revisors rapportering, der træder i kraft for revisioner af regnskaber for regnskabsår, der slutter 16. december 2016 eller senere.
Frist for kommentarer til de foreslåede ændringer er fastsat til 2. november 2015.

Revision

De nye standarder vedrørende revisors erklæring om revision af regnskaber, medfører gennemgribende ændringer til revisors rapportering ved revision af årsregnskabet og andre regnskaber med generelt formål..

IAASB har med udgangspunkt i disse ændringer udsendt et forslag til, hvordan de nye krav til revisors erklæring efter ISA 700 (ajourført) påvirker revisors erklæring på et regnskabssammendrag jf. ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

De foreslåede ændringer, der alle vedrører revisors rapportering  er vist med rettespor i vedlagte forslag til ændringer til ISA 810.

***

Nye standarder for revisors erklæring om revision af regnskaber -> her

Forslag til ajourføring af ISA 810 - her

Frist for kommentarer til IAASB, 2. november 2015.