Lovudkast om ny erklæringsstandard som alternativ til revision

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har sendt et lovudkast i høring, hvor det foreslås at virksomheder i regnskabsklasse B kan vælge at få regnskabet gennemgået efter en særlig erklæringsstandard.

I regeringens udspil "Enklere regler - Den virksomhedsrettede indsats for bedre regulering 2012-2015" fra den 15. marts 2012 fremgik det, at regeringen ville indføre en ny erklæringsstandard for mindre virksomheder. Det er FSR - danske revisorers opfattelse, at det er et meget positivt initiativ, som mange mindre virksomheder kan have stor gavn af - se foreningens pressemeddelelse her.

FSR - danske revisorer har nu fået et lovudkast i høring, hvor standarden foreslås indført. Det fremgår, at virksomheder i regnskabsklasse B, der har pligt til at lade årsregnskabet revidere, som et alternativ kan vælge at få regnskabet gennemgået efter en særlig erklæringsstandard baseret på en standard, som FSR - danske revisorer har udarbejdet.

Adgangen til at anvende erklæringsstandarden foreslås også at gælde også for erhvervsdrivende fonde samt for holdingselskaber, som inkl. datterselskaber tilsammen ikke overskrider grænsen for den gældende revisonspligt (dvs. en omsætning, der ikke overskrider 8 mio. kr.)

Erklæringsstandarden vil være omfattet af de samme bestemmelser i årsregnskabsloven, revisorloven eller selskabsloven om revision eller revideret årsregnskab såfremt den anvendes medmindre andet er fastsat i bestemmelsen. Det betyder fx, at virksomheden fortsat skal have anmeldt og registreret en revisor, ligesom revisor skal føre en protokol.

Selve erklæringsstandarden vil blive udstedt efterfølgende i bekendtgørelsesform og er ikke indeholdt i lovudkastet.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. januar 2013 og som udgangspunkt med virkning for regnskabsår, der starter efter denne dato.

Lovudkastet er i høring til den 13. august 2012, og det er planen, at det skal fremsættes i Folketinget oktober 2012.

Du kan se lovudkastet her og du kan læse mere om FSR - danske revisorers erklæringstandard her.