Høring om ændring af bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen (digital indsendelse af klager og ændring af betaling af klagegebyr)

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 26. februar 2018 afgivet bemærkninger til udkastet om ændring af bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen (digital indsendelse af klager og ændring af betaling af klagegebyr)

Skat

FSR - danske revisorer opfordrede Skatteministeriet til at præcisere i bekendtgørelsen, at udenlandske klagere undtages fra pligten til at anvende en digital klageløsning, såfremt den pågældende klager ikke har NemId eller er frivilligt tilsluttet Digital post. Hermed vil udenlandske borgere og virksomheder, som udgangspunkt ikke være omfattet af pligten til at benytte digital post eller adgang via NemId til Skatteankestyrelsens klagesystem, medmindre dette tilvælges af den pågældende klager, modsat den nuværende formulering, som kan forvirre eventuelle klagere med manglende kendskab til NemId og Digital Post. 

FSR - danske revisorer anmodede tillige Skatteministeriet om, at præcisere hvorvidt udenlandske klagere, der lader sig repræsentere af professionelle repræsentanter, er omfattet af den digitale pligt, henholdsvis hvis partsrepræsentanten er, eller ikke er, omfattet af lov om digital post og/eller har NemId.

Derudover anmodede FSR - danske revisorer Skatteministeriet om at genoverveje ikrafttrædelsesdatoen, da der ikke var meget tid til at klagere kunne omstille sig den ændrede klageprocedure. 

Læs høringssvaret her