Høring vedr. genoptagelsesstyresignal (beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier og andre værdipapirer)

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 12. april 2018 fremsendt bemærkninger til SKATs udkast til genoptagelsesstyresignal om beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier og andre værdipapirer.

Skat

FSR – danske revisorer bemærker, at der ikke i udkastet til styresignalet er uddybet, hvordan erstatningssummer vedrørende værdipapirer, der har indgået i en virksomhedsordning i ejerperioden, skal behandles efter den ændrede praksis.
 
I henhold til den hidtidige praksis, hvor erstatningen anses som et tillæg til salgssummen for værdipapirerne og henføres til salgstidspunktet, er erstatningen, i det omfang værdipapirerne på salgstidspunktet indgår i en virksomhedsordning, blevet beskattet som virksomhedsindkomst. 
 
Efter den nye praksis, hvor erstatningen skal beskattes i det år, hvor der erhverves endelig ret til beløbet, vil tidspunktet for beskatning af salget og erstatningen ikke nødvendigvis være sammenfaldende. 
 
I de genoptagelsessituationer, der omfattes af styresignalet, hvor salget af værdipapirerne er beskattet i virksomhedsordningen, bør erstatningen skattemæssigt behandles som følger: 

  1. I det tilfælde, hvor erstatningen erhverves i et år, hvor virksomheden er ophørt eller hvor virksomhedsordningen ikke benyttes, skal erstatningen beskattes i overensstemmelse med hovedreglen, dvs. efter samme princip som gevinsten på værdipapiret.
  2. I de tilfælde, hvor erstatningen erhverves i et år, hvor virksomhedsordningen benyttes, kan erstatningen vælges henført til virksomheden og derved blive beskattet i overensstemmelse med bestemmelserne i virksomhedsordningen.

FSR - danske revisorer foreslår derfor, at ovenstående præciseres i styresignalet. 

Læs høringssvaret her