Høring om ændring af momsloven

HøringssvarDen 13. august 2018 afgav FSR - danske revisorer bemærkninger til udkastet vedr. ændring af momsloven med henblik på indførelse af harmoniserede regler for den momsmæssige behandling af vouchere og forenklinger af særordningerne for salg af elektroniske ydelser m.v.

Skat

Lovforslaget om ændring af momsloven er en implementering af to direktiver vedtaget i EU Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at momsreglerne skal være så enkle som mulige at administrere for såvel virksomheder som myndigheder, samt at reglerne så vidt muligt bør være ens i alle EU-lande. FSR - danske revisorer hilser generelt tiltag til forenklinger og forudsigelighed i retstilstanden velkomne. 
 
For så vidt angår den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige behandling af vouchers, er det  FSR - danske revisorers opfattelse, at lovforslaget i dets nuværende form vil medføre legale og praktiske udfordringer samt civilretlige problemstillinger for de involverede parter. Læs hvorfor i hørringsvaret her