Høring vedr. lovforslag om bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 8. oktober 2018 afgivet bemærkning til lovforslag om bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter.

Som det også fremgår af de indledende bemærkninger i udkast til lovforslaget, har EU-Domstolen afsagt dom den 21. juni 2018 om, at udenlandske investeringsinstitutters manglende adgang til at opnå fritagelse for den danske udbytteskat er i strid med reglerne om kapitalens fri bevægelighed. Dommen nødvendiggør en lovændring, som ifølge bemærkningerne vil indgå i et senere lovforslag.

FSR - danske revisorer vil opfordre til, at der foretages én samlet gennemarbejdet justering af reglerne for investeringsinstitutter og investeringsselskaber, som fremsættes i ét samlet lovforslag, således at det undgås, at der skal foretages nye ændringer til de i dette lovudkast foreslåede ændringer. I den forbindelse skal det også bemærkes, at FSR - danske revisorer med tilfredshed har noteret sig, at der senere vil blive fremsat forslag om nye regler for udbyttebeskatning baseret på et princip om nettoindeholdelse af den endelige udbytteskat i forbindelse med udbetalingen af udbyttet. Det skal dog anbefales, at de ændringer, der følger heraf, også indarbejdes i et samlet forslag om ændringer til reglerne for investering i investeringsinstitutter og investeringsselskaber.

Læs FSR - danske revisorers høringssvar her


Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838