Høringssvar til lovforslag om multilateral konvention

Faglig nyhedHøringssvar fra FSRs Skatteudvalg om multilateral konvention (L160 2018-19)

Skat

Den multilaterale konvention er udarbejdet som led i OECD’s og G20-landenes projekt om forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning, det såkaldte BEPS-projekt (Base Erosion and Profit Shifting).

Danmark har allerede tiltrådt konventionen, og FSR - danske revisorer kan derfor ikke få indflydelse på indholdet af konventionen. FSR - danske revisorer har dog afgivet høringssvar til de områder, hvor Danmark har mulighed for at træffe et valg.

Læs høringssvaret her.