Høring vedr. styresignal om genoptagelse

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 21. november 2018 afgivet bemærkninger til styresignal om genoptagelse af moderselskabers skattepligt af renteindtægter

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til udkastet til styresignal om genoptagelse af moderselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk datterselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering. 

Læs FSR - danske revisorer bemærkninger til styresignalet i høringssvaret her

Kontakt

  • Louise Egede Olesen

    Chefkonsulent

    2132 1838