Høring vedr. forslag til lovændring af ejendomsavancebeskatningsloven m.m.

HøringssvarFSR - danske revisorer har den 20. marts 2019 afgivet bemærkninger til ændringsforslag af ejendomsavancebeskatningsloven, ligningsloven m.m.

Skat

Høringsforslaget udmønter den del af aftalen om Finansloven for 2019, hvorefter der - for at skabe bedre muligheder for generationsskifte - skal indføres en pantebrevsmodel ved salg af bl.a. landbrugsvirksomheder.

Læs FSR - danske revisorers bemærkninger her