Virksomheder og revisorer kæmper med de digitale indberetninger

NyhedTre ud af fire revisorer oplever, at de samlede administrative byrder i forbindelse med indberetninger til det offentlige er stigende blandt andet på grund af dårlige IT-systemer. Men det kniber med at lukke systemhullerne. Eksempelvis er kun tre ud af 42 forslag til forbedringer af de offentlige IT-systemer fra regeringens Virksomhedsforum blevet implementeret, viser en ny gennemgang fra FSR – danske revisorer.

AnalyseSMV

Er de samlede administrative byrder ved indberetninger stigende eller faldende?
Klik for større billede

Regeringen har et overordnet mål om, at fjerne byrder for 4 milliarder kroner hos de danske virksomheder. Men det er ikke kun regler, der resulterer i byrder. Det er også de IT-systemer, virksomhederne skal bruge for at overholde reglerne, som kan koste tid og give frustrationer, påpeger FSR – danske revisorer.

Et eksempel er virksomhedernes mange indberetninger til det offentlige. Her viser en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer, at tre ud af fire revisorer generelt oplever, at de samlede administrative byrder i forbindelse med indberetninger til det offentlige har været stigende de seneste tre år.
Samtidig vurderer over halvdelen af revisorerne, at digitaliseringen har gjort indberetningerne mere tidskrævende.

”Hvis regeringen vil reducere byrderne med til 4 mia. kr., så er den altså nødt til at gøre IT-systemerne bedre. Undersøgelsen viser med al tydelighed, at byrder ikke kun er et spørgsmål om regler. Det er i høj grad også et spørgsmål om de systemer, som administrerer reglerne. Når vi taler lempelse af virksomhedernes byrder, så er der et enormt potentiale i finde kosten frem og gå i krig med gruset i det offentlige IT-maskineri,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Se på brugeroplevelsen ikke den bagvedliggende struktur
Skal indberetningsbyrden reduceres, peger revisorerne først og fremmest på, at brugervenligheden i indberetningerne skal øges (55%), og at der i højere grad skal genbruges data på tværs af myndigheder for at undgå dobbeltindberetninger (50%).

”Når vi taler om digitalisering, så er brugeroplevelsen et centralt element. Hvorfor? Fordi en god brugeroplevelse pakker komplicerede regler og processer ind og gør dem lettere at gå til. Hvis brugerne i stedet oplever, at tandhjulene kører trægt, eller at de har svært ved at forstå den løsning, de skal indberette i, så kan den oplevelse sættes direkte ind på byrdekontoen,” siger Tom Vile Jensen og tilføjer:

”Samlet ser vi et stort potentiale i at mindske byrderne for virksomhederne alene ved at fokusere på brugeroplevelsen. En del af brugeroplevelsen er også, at man oplever en sammenhæng i de offentlige løsninger og ikke skal indtaste de samme oplysninger til flere forskellige myndigheder. Dobbeltindtastninger af de samme oplysninger koster tid og er uforståelige for brugerne.”

Gode intentioner, men implementeringen udebliver
Der er flere initiativer, som sætter fokus på et helhedsbillede af virksomhedernes byrder. Eksempelvis afsluttede Regeringens ’Virksomhedsforum for enklere regler’ sidste sommer et tema om digitalisering, som resulterede i 42 forslag til forenklinger for virksomhederne, hvor de fleste gik på de konkrete systemer og ikke reglerne bag. 33 af disse forslag har status som gennemføres – helt eller delvist.
Men det er alene tre forslag, som på nuværende tidspunkt er implementeret.

”Det er ikke, fordi der ikke er input til at fjerne byrder i systemerne, men det kniber med implementeringen af de ændringer, som skal fjerne grus fra de offentlige tandhjul. Når vi ser på de mange byrdereducerende forslag, der kommer fra Virksomhedsforum, virker det til, at de enkelte styrelser er hurtige til at give selve forslagene grønt lys, mens implementeringen – og dermed lempelsen for virksomhederne – lader vente på sig. Hvis man vil byrderne til livs, bør der være et større tryk på at sikre, at sådanne forslag faktisk bliver til virkelighed,” siger Tom Vile Jensen.

Kun toppen af isbjerget
Indberetningerne til det offentlige fylder meget i debatten om virksomhedernes byrder. FSR – danske revisorers undersøgelse dækker revisorernes vurdering af indberetningsbyrderne, men de samme problemstillinger gør sig formentlig gældende på en lang række områder for virksomhederne, hvor revisorerne typisk ikke er involveret. 

”De udfordringer, revisorerne peger på går formentlig igen ved mange indberetningsløsninger uden for revisorernes daglige virke. I praksis vil områder som løn, ferie, sygdom, barsel fylde meget mere i virksomhedernes hverdag. Derfor er det vigtigt, at man ser samlet på, hvor virksomhederne oplever byrder med krav, regler og systemer i dagligdagen,” siger Tom Vile Jensen.

 

Læs hele analysen

Kontakt

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik