Iværksætterselskaber runder 50.000

NyhedIværksætterselskaber er på overfladen blevet en stor succes. På under fem år er der etableret godt 50.000 af disse såkaldte en-krones-selskaber. Men under overfladen er der problemer med mange tvangsopløsninger og konkurser, og overlevelsesraten blandt IVS’erne er ringere end hos ApS'erne.

Analyse

Antallet af iværksætterselskaber er steget voldsomt siden regeringen den 1. januar 2014 gjorde det muligt, at stifte selskab for bare én krone. Antallet af IVS’ere er således steget fra 5.600 i 2014 til godt 50.000 i september 2018. Det svarer til en stigning på over 700 procent.

”Det er klart, at når det kun koster én krone at stifte et iværksætterselskab, er der mange iværksættere, der vælger den løsning i forhold til at stifte eksempelvis et anpartsselskab, hvor der er krav om en minimumkapital på 50.000 kroner”, siger Tom Vile Jensen erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer, og fortsætter: ”Den lave selskabskapital er dog ikke kun en fordel for iværksætterselskaberne, da det typisk betyder, at de har en dårlige kreditrating og selskabsejerne ofte må stille personlig kaution eller på anden måde stille sikkerhed overfor eksempelvis banker og andre kreditgivere.”

Udvikling antal IVS

Kilde: FSR – danske revisorers beregninger på baggrund af data fra Experian samt data fra CVR.dk per 5. september 2018.

Iværksætterselskaber har ringe overlevelsesrate
FSR – danske revisorer har undersøgt, hvordan de første ca. 40.000 IVS’ere har udviklet sig i perioden fra 2014 til 2017.

Godt 75 procent af alle stiftede iværksætterselskaber er registreret som aktive selskaber, mens seks procent er inaktive, det vil sige, under tvangsopløsning, under konkurs eller lignende. Knap 20 procent af iværksætterselskaberne er ophørt, typisk som følge af tvangsopløsning og konkurs. I forhold til anparts- og aktieselskaber med omkring 90 procent aktive selskaber, er overlevelsesraten for iværksætterselskaber ringe. 

”Den største andel af iværksætterselskaber er stiftet indenfor de seneste to år, og skal først nu til at indberette deres første årsrapport, hvorfor de reelle tal, for hvor mange iværksætterselskaber der ender med at blive tvangsopløst eller gå konkurs, kan vise sig at være endnu højere, end de tal vi ser nu. Og det er højt, når næsten 20 procent af iværksætterselskaberne er lukket hovedsageligt som følge af tvangsopløsning og konkurs”, siger Tom Vile Jensen.

Figur: Virksomhedsstatus iværksætter-, anparts-, og aktieselskaber 2014-2017
Virksomhedsstatus

Kilde: FSR – danske revisorers beregninger på baggrund af data fra Experian. Selskaberne er etableret i perioden 2014-2017. Virksomhedsstatus er opgjort pr. juli 2018. 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147