Resultatet af kvalitetskontrollen 2016

NyhedNy risikobaseret kvalitetskontrol giver et blandet billede af kvaliteten i revisorbranchen. Hovedparten af kontrollerne afsluttes uden opfølgende kontrol. Men i de undersøgelser, som Erhvervsstyrelsen iværksætter af de mere alvorlige sager, ender det ofte i en påtale eller en indbringelse for Revisornævnet

AnalyseRevision

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort sin redegørelse for kvalitetskontrollen 2016. Redegørelsen er den første, der er foretaget efter de nye regler, der trådte i kraft i juni 2016 og Erhvervsstyrelsen anfører derfor, at der ikke kan foretages en sammenligning med tidligere år.  

Redegørelsen viser, at 7 ud af 10 af de gennemførte kontroller er afsluttet uden yderligere opfølgning over for revisor eller revisionsvirksomhed. 3 ud af 10 gennemførte kvalitetskontroller skal have en opfølgende kontrol.  

Faglig direktør i FSR – danske revisorer Brian Wessel har følgende kommentar til resultatet af redegørelsen:

”Kvalitetskontrollen er som noget nyt baseret på en risikoanalyse, og er derfor ikke et udtryk for den generelle kvalitet i revisorbranchen. På den baggrund synes jeg, at resultatet er rimeligt fornuftigt. Det er ikke så overraskende, at man finder fejl, når man leder der, hvor man allerede har en ide om, at der er problemer. Det ændrer ikke på, at vi tager resultatet alvorligt, og vil analysere nærmere, hvor det er, at problemerne opstår”.

Færre bliver indbragt for Revisornævnet

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af kvalitetskontrollen iværksat 47 undersøgelser af revisorer og revisorvirksomheder, hvor det vurderes, at der er risiko for, at revisorloven er overtrådt. Undersøgelserne er afsluttet med, at 21 har fået en påtale. Andre 21 er blevet indbragt for Revisornævnet, og i 4 tilfælde er undersøgelserne afsluttet uden bemærkninger.

”Jeg hæfter mig ved, at antallet af indbragte sager for Revisornævnet er faldet betragteligt i de senere år. I 2013 var der 99 sager. Det tilsvarende tal i 2016 er 21. Dette er helt i overensstemmelse med lovændringerne fra 2016, som - efter forslag fra FSR – danske revisorer - bl.a. havde til formål at skabe en bedre balance i disciplinærsystemet med fokus på at hjælpe og vejlede for mindre forseelser og sanktionere hårdere, når der er tale om alvorlige og gentagne forseelser”, siger Brian Wessel, og tilføjer:

”Vi tager kvaliteten i revisors arbejde meget seriøst. Kvalitet er branchens ”license to operate”. Vi arbejder derfor hele tiden med at forbedre kvaliteten i revisionsvirksomhederne og i revisors arbejde. Kvalitet er også en vigtig del af foreningens strategi, og vi arbejder lige nu på en ny handlingsplan med konkrete forslag, der skal optimere kvaliteten i branchen. Vi forventer, at handlingsplanen lanceres i starten af det nye år”.

Om kvalitetskontrollen

Ifølge Erhvervsstyrelsen redegørelse er der ca. 1.500 revisionsvirksomheder (inkl. holdingvirksomheder) og 3.400 godkendte revisorer herhjemme. Erhvervsstyrelsen har i 2016 kvalitetskontrolleret 74 revisionsvirksomheder og 435 erklæringsopgaver udført af 242 revisorer. Udvælgelsen af erklæringsopgaver er sket efter en risikoanalyse. 

Læs redegørelsen

 

 

 

Kontakt

 • Vibeke Sylvest

  Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

  6070 8791
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147