Antallet af konkurser fortsætter op

NyhedSiden 2016 har antallet af konkurser været støt stigende. Det seneste år har antallet af konkurser været højere end niveauet under finanskrisen i 2009/2010. Konkurstallet presses op af et stort antal konkurser hos virksomheder uden økonomisk aktivitet, viser ny analyse fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

AnalyseRegnskabSMV

Udvikling i konkurser, hele landet. Årligt ved 2. halvår fx 1. halvår 2018 + 2. halvår 2017. klik for større billede

Det seneste år er 7.124 virksomheder gået konkurs. Dermed fortsætter en tendens, hvor antallet af konkurser er steget siden 2016.
Det er primært virksomheder uden økonomisk aktivitet, som driver konkurstallet op, viser ny analyse fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

”I 2. kvartal 2018 gik 1.921 virksomheder konkurs, men blot 637 havde økonomisk aktivitet. De 637 virksomheder stod for 98 procent af den samlede økonomiske aktivitet i de konkursramte virksomheder,” siger direktør i eStatistik, Kent Nielsen.

De konkursramte virksomheder i andet kvartal 2018 havde en samlet omsætning i året inden konkursen på 3,5 milliarder kroner, mens omsætningen i ’nulvirksomhederne’ var beskedne 57,5 millioner kroner, svarende til 1,7 procent af den samlede omsætning.

”Nulvirksomhedernes store betydning for det samlede konkurstal har været særligt højt siden 2016. I finanskrisens første år var der økonomisk aktivitet i hele 60% af de konkursramte virksomheder. I 2016 og 2017 er det alene 40 procent af de konkursramte, som har økonomisk aktivitet, mens de resterende 60 procent er uden eller med meget lav omsætning,” forklarer Kent Nielsen.

Vi prøver sgu
Årsagen til de mange konkurser blandt virksomheder uden økonomisk aktivitet kan måske findes i de positive vinde, som har trukket økonomien op over de seneste år.

”Når det går godt i dansk erhvervsliv, er vejen til at sige ”vi prøver sgu” kortere. Det kan også ses ved, at der de seneste år er kommet markant flere virksomheder i Danmark – eksempelvis er der startet mange iværksætterselskaber med ned til én krone i selskabskapital. Men ikke alle har held med erhvervseventyret, og derfor ser vi mange små virksomheder, som aldrig opnår økonomisk aktivitet ende i konkurs,” siger chefkonsulent hos FSR – danske revisorer, Jakob Holm.

Flest konkurser hos byggeriet i 2. kvartal 2018
Med 145 konkurser er bygge-anlæg den branche, hvor flest aktive virksomheder er gået konkurs i 2. kvartal af 2018.

”Årsagen kan populært sagt være ’håndværkerfælden’. Ordrerne vælter ind, konkurrencen er hård og der er travlt. Hvis overblikket ryger, og regninger til materialer og lønninger begynder at komme, inden projekterne færdige og pengene kommer fra kunderne, så kan det hurtigt give lavvande i kassen,” siger Jakob Holm.

Læs hele analysen:


Udvikling i antal konkurser opgjort på virksomhedstype, 2009K1-2018K2

Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik