Vækstlås? Dansk erhvervsliv på vågeblus

PressemeddelelseDe danske revisorer er generelt mindre optimistiske omkring udviklingen i erhvervslivet end for et år siden. ”Behov for at give virksomhederne lettere adgang til finansiering og kvalificeret arbejdskraft for at komme fri af den danske vækstlås,” lyder budskabet fra FSR – danske revisorer.

AnalyseFSR - danske revisorer

Danske virksomheders investeringslyst er sat på vågeblus, og nye investeringer vil kun stige lidt i det kommende år. Det er budskabet fra revisorerne i et nyt survey om den økonomiske tilstand i dansk erhvervsliv nu og i de næste 12 måneder.

Direkte adspurgt svarer godt hver anden revisor i undersøgelsen, at deres kundevirksomheder kun vil øge investeringerne lidt i de kommende 12 måneder. Knap hver fjerde revisor vurderer i stedet, at deres kunder vil spare op.

 Vil virksomhederne spare op eller øge investeringerne

Ifølge FSR – danske revisorers Erhvervspolitiske direktør, Tom Vile Jensen, er revisorerne generelt mindre optimistiske på dansk erhvervslivs vegne end for et år siden:

”Når revisorernes kigger i virksomhedernes bøger, ser de en aftagende interesse i at øge investeringerne. Det er et stort problem for dansk erhvervsliv, fordi et lavt investeringsniveau har den konsekvens, at virksomhedernes produktionsapparat bliver forældet og nedslidt. I sidste ende går det ud over vækst og konkurrenceevne”, siger Tom Vile Jensen.

Ifølge revisorerne i undersøgelsen er der en række faktorer, der bremser væksten i virksomhederne. En højdespringer på listen over vækstbarrierer er manglen på kvalificeret arbejdskraft. Hvor 17 pct. af revisorerne så adgang til kvalificeret arbejdskraft som den væsentligste vækstbremse i 2015, er denne andel mere end fordoblet i 2016.

”Manglen på kvalificeret arbejdskraft er taget til. Det påvirker produktiviteten negativt, når virksomhederne ikke kan få de rette folk, og når der ikke bliver investeret nok i maskiner, IT og nye produktivitets fremmende initiativer. Den udvikling skal vendes, hvis vi skal have løsnet op for vækstlåsen i dansk økonomi. Politikerne kan gøre deres ved hele tiden at arbejde for, at det er nemmere at få kvalificerede folk, at få finansiering til investeringer og holde danske virksomheders omkostninger på konkurrencedygtigt niveau,” siger Tom Vile Jensen.

Læs mere