FSR: Nyt skatterådgivernævn skal bekæmpe skattesnyd

PressemeddelelseFSR – danske revisorers formand Jens Otto Damgaard opfordrer på foreningens årsmøde, Revisordøgnet, regeringen og rådgiverbranchen til at bakke op om et nyt Skatterådgivernævn.

FSR - danske revisorerSkat

”Vi foreslår, at der som noget nyt etableres et Skatterådgivernævn. Skatterådgivernævnet skal tage stilling til om revisorer, advokater, banker og andre skatterådgivere har levet op til god rådgiverskik i konkrete sager.”

Så klart var budskabet fra FSR – danske revisorers formand i sin tale på dagens årsmøde i revisorbranchen. Baggrunden for forslaget om et Skatterådgivernævn er, at debatten om skattely og international skattekonkurrence har taget til de seneste år.

”Ansvaret ligger hos dem, der har lovgivet om reglerne og skabt rammerne for skatteunddragelse. Revisorbranchen vil dog gerne gå forrest og pege på løsninger for at komme problemerne med skatteunddragelse til livs. Konkret foreslår vi derfor, at der som noget nyt oprettes et Skatterådgivernævn”, siger Jens Otto Damgaard.

Han påpeger, at der er behov for et fælles sæt etiske regler for alle skatterådgivere, som Skatterådgivernævnet kan referere til.

"Reglerne skal gælde for alle - både advokater, revisorer, banker og andre aktører på markedet – det jeg vil benævne som ”sidegade skatterådgiverne". Jeg ved, at skatteministeren, advokatbranchen og andre rådgivere vil tage vel imod forslaget om et Skatterådgivernævn. Vi har alle en interesse i at komme skattesnyd til livs og højne standarden i rådgivningen af virksomhederne," sagde Jens Otto Damgaard.

Han henviser derudover til at forslaget formentlig vil kræve ny lovgivning, men at der allerede ligger et grundigt forarbejde i revisorbranchens eksisterende etiske regelsæt og de fem anbefalinger fra regeringen og skatterådgiverbranchen fra 2014.

”Revisorenes regelsæt og vores eget Revisornævn kender jeg selvfølgelig bedst, og jeg ved, at der er der omfattende regler og et strengt nævn. Og derudover ligger der de fælles anbefalinger fra regeringen og brancherne. Det er et rigtig godt udgangspunkt til at komme i gang med arbejdet”.

Forslaget om et nyt Skatterådgivernævn er et af tre forslag fra FSR – danske revisorer, der ifølge brancheforeningen kan bidrage til at imødegå problemerne med skatteunddragelse og international skattekonkurrence. 

Forslagene blev præsenteret på dagens årsmøde, Revisordøgnet 2016.

Forslag:

1) Foreningen støtter EU-Kommissionens forslag om, at store selskaber og deres datterselskaber skal rapportere til myndighederne om deres skattebetalinger. Gennemsigtighed er en fornuftig vej til at skabe større synlighed omkring skatteforholdene både rundt om i EU og i resten af verden.

Men det skal samtidig undgå, at kravet om gennemsigtighed, ender som en unødvendig byrde. Hensynet til virksomhedernes internationale konkurrenceevne skal veje tungt, og derfor må reglerne implementeres efter fælles standarder.

2) Foreningen anbefaler, at større virksomheder skal have en skriftlig skattepolitik. Et dokument, der oplister principper og retningslinjer for, hvordan virksomhederne håndterer deres skattebetaling. På den måde integreres virksomhedernes håndtering af skattemæssige forhold som en del af deres risiko styring. Foreningen mener, at det er nærliggende at indrette kravet om en skattepolitik efter et ’følg-eller-forklar’-princip, som det kendes fra reglerne for god selskabsledelse.

3) Som tredje og sidste forslag forslår foreningen at der oprettes et Skatterådgivernævn. Det skal ikke være nævnets opgave at tage stilling til strafferetlige forhold – altså om en rådgiver f.eks. har medvirket til skattesnyd. Sådanne sager skal fortsat afgøres i det strafferetlige system. Et Skatterådgivernævn skal derimod tage stilling til, om skatterådgiverne har levet op til god skik i de konkrete sager. Skatterådgivernævnet skal gælde for alle skatterådgivere - både advokater, revisorer, banker og andre aktører på markedet.