10 forslag der skaber synlighed omkring skatterådgivning

PressemeddelelseRevisorbranchen vil skabe øget synlighed omkring skatterådgivernes arbejde og have fælles etiske regler for skatterådgivernes adfærd. ”Det er vigtigt, hvis vi skal problemerne med skatteunddragelse til livs”, udtaler den administrerende direktør i FSR – danske revisorer

Skat

FSR – danske revisorer lancerer i dag 10 nye forslag, der skal bidrage til at skabe synlighed omkring skatterådgivernes arbejde og virksomhedernes brug af skatterådgivere i Danmark. Forslagene er revisorbranchens bidrag til at komme den international skattekonkurrence blandt globale virksomheder og internationale stater til livs. Et problem, der ifølge EU-Kommissionen koster op imod én billion euro årligt i tabt skatteprovenu.

Tre af de 10 forslag, der spænder fra forslag om obligatorisk efteruddannelse for skatterådgivere til at oprette et fælles etisk regelsæt for skatterådgivere, lægger op til øge indsigten i skatterådgivning og skatterådgivernes arbejde. Det er blandt andet forslag om:   

 1. Pligt til at indrapportere aggressive skattekonstruktioner til myndighederne
 2. Pligt for alle skatterådgivere til at offentliggøre, hvilke kunder de arbejder for
 3. Oprettelse af offentligt tilgængelig skatterådgiverliste over skatterådgivere, der opererer på det danske marked

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen, har følgende kommentar til foreningens udspil.

”Selv om problemer med skatteunddragelse og skattekonkurrence først og fremmest skyldes, at politikkerne i mange år har set igennem fingre med forskellige skattesatser, skatteregler og eksistensen af skattely i Europa, så anerkender vi, at revisorbranchen også har et ansvar. Vi har blandt andet været for dårlige til at synliggøre, hvad skatterådgivning er for noget. Det har uden tvivl bidraget til mytedannelser og til opfattelsen af, at skatterådgivning er en fordækt og lyssky disciplin, hvilket ikke er tilfældet. Det ændrer vi på nu”, siger Charlotte Jepsen, og tilføjer: 

”Vi tilslutter os intentionerne om et gennemsigtigt og fair skattegrundlag. Vi vil gerne bidrage til, at skattehuller og skattekonkurrence begrænses mest muligt, men vi ønsker også at forebygge, at virksomheder, der svarer den skat de skal, ikke betaler for meget i skat eller bliver udsat for dobbeltbeskatning”.

Behov for fælles regler
Markedet for skatterådgivere består for en stor dels vedkommende af revisorer, skatteadvokater, bankansatte skatterådgivere, men derudover også af en mere diffus gruppe af skatterådgivere, der opererer på et uorganiseret marked. Charlotte Jepsen understreger, at der er behov for et fælles etiske regelsæt og et uafhængigt klagenævn for at sikre ensartede vilkår for alle skatterådgivere og dermed undgå unfair konkurrence:

”Vi foreslår, at der udarbejdes et fælles etisk regelsæt og oprettes et uafhængigt skatterådgivernævn, som skal gælde alle skatterådgivere. På den måde får vi skabt et fælles grundlag for hele branchens adfærd også den gruppe af skatterådgivere, der er uorganiserede og som derfor i dag ikke er underlagt etik og nævn. Det er vigtigt, hvis vi skal problemerne med skatteunddragelse til livs”, siger Charlotte Jepsen.

Her er foreningens 10 forslag

 1. Indrapportering af aggressive skattekonstruktioner
 2. Offentlig liste over skatterådgivere
 3. Krav om gennemsigtighedsrapport fra alle skatterådgivere
 4. Oprettelse af et Skatterådgivernævn
 5. Krav om lovpligtig forsikring for skatterådgivere
 6. Offentligt årsregnskab for alle skatterådgivere
 7. Krav om at store virksomheder skal have en offentliggjort skattepolitik
 8. Tilslutning til skattelyliste
 9. Krav om særlig efteruddannelse/uddannelse af skatterådgivere
 10. Opdateret code of conduct eller branchenorm

 Læs mere

 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Louise Egede Olesen

  Chefkonsulent

  2132 1838
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147