Landbruget fortsætter med underskud

PressemeddelelseÅrets første regnskaber bød på en stigning i andelen af selskaber med underskud. Særligt landbruget har de seneste år oplevet en markant stigning i andelen af underskudsramte virksomheder og afviger fra stort set alle øvrige brancher.

AnalyseRegnskab

Andel selskaber med underskud
Klik for større billede

Andel med underskud fordelt på de tre brancher med højest / lavest andel med underskud
Klik for større billede

68.200 danske selskaber har underskud. Sådan lyder status på baggrund af en gennemgang af 209.960 selskabers regnskaber indleveret frem til april 2017. Samlet har 32,5 procent af de danske selskaber har underskud, og det er en lille stigning på 3.600 selskaber i forhold til sidste år, viser en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer og Experian.

”Siden 2010 har andelen af selskaber med underskud været støt faldende. Det er altså første gang i syv år, at vi ser et 1. kvartal, hvor andelen af selskaber med underskud stiger. Det kan være et varsel om, at der er mere usikre tider forude. Det kan også være udtryk for, at flere nye og dermed små selskaber kommer til, og flere af disse har typisk underskud. De seneste år har andelen af selskaber med underskud dog ligget meget stabilt omkring en tredjedel, hvorfor det er mere sandsynligt, at udviklingen dækker over, at vi nu har fundet et naturligt niveau for dansk erhvervsliv,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Store forskelle på tværs af brancher
På tværs af brancher er der forskel på, hvor stor en andel af selskaberne, der har underskud i det seneste årsregnskab. I langt de fleste brancher er andelen af selskaber med underskud samlet set faldet over de seneste år.
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri går dog imod denne udvikling og har siden 2014 oplevet en støt stigning i andelen af selskaber med underskud.

”Mens stort set alle brancher samlet har oplevet et fald i andelen af underskudsramte over de seneste år, så har landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri igennem de seneste år har oplevet en markant stigning. Tilbage i 2014 lå branchen tæt på gennemsnittet for dansk erhvervsliv, men siden da har branchen bevæget sig mod strømmen – og er nu næsten på niveau med ’overnatning og restauration’ samt ’kultur og forlystelser’, som er de to brancher, hvor andelen af selskaber med underskud er størst,” siger Tom Vile Jensen.

Mens ’overnatning og restauration’ samt ’kultur og forlystelser’ fortsat er de to brancher, hvor den største andel har underskud, har begge brancher dog siden 2010 været inde i en positiv udvikling, hvor andelen af underskudsramte selskaber er faldet støt.

Læs hele undersøgelsen:

Fakta om analysen:
I samarbejde med Experian offentliggør FSR – danske revisorer hvert kvartal en status på den økonomiske situation og udvikling i de danske selskaber. I alt indgår 209.960 selskaber i opgørelsen for 1. kvartal 2017.
 
I Experians database udarbejdes et ”statusbillede” hver 3. måned. Det vil sige, at der hver tredje måned tages en måling i den samlede selskabspopulation, hvor det opgøres, hvor stor en andel af de danske selskaber, der i deres seneste årsregnskab har underskud.
Selskaberne afleverer et regnskab årligt. Set forhold til 1. kvartal 2016 udgøres ændringerne således af forskellen til seneste års regnskaber samt nytilkomne selskaber i perioden.  
Et selskab med underskud er et selskab, der i seneste årsregnskab har haft et resultat (Årets resultat), der er mindre end nul.

 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169