Revisorerne: Tilfredshed med aftale om skattely

PressemeddelelseNy aftale om en indsats mod skattely lægger op til at styrke SKATs indsats mod ulovlig brug af skattely og skabe mere transparens for skattemyndighederne. FSR – danske revisorer er tilfredse med udfaldet af aftalen

Skat

Et enigt Folketing har i dag indgået en bred aftale om en indsats mod skattely. Aftalen betyder, at der fremover bliver sat hårdere ind over for international skatteunddragelse.

Et af initiativerne i aftalen er, at Skattelovrådet får til opgave at analysere de 10 forslag, som FSR – danske revisorer har lagt frem, og som har til formål at øge synligheden og tilliden til brug af skatterådgivning. Det er fx et forslag om, at en offentlig liste over skatterådgivere, fælles etisk regelsæt, et skatterådgivernævn mv.

Aftalepartierne har tillige taget FSRs forslag om oplysningspligt for rådgivning om forretningsmodeller ved brug af skattely til sig.

Formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, Bjarne Gimsing, er tilfreds med hovedindholdet i aftalen:   

”Aftalen betyder, at SKAT får flere ressourcer til at efterforske international skattesvig. Samtidig støtter aftalen op om en række internationale initiativer, der skal gøre det sværere at unddrage sig at betale skat. Det er vi tilfredse med. Vi havde dog gerne set, at aftalen også havde haft større fokus på den internationale skattekonkurrence mellem lande og tiltag, der forhindrer dobbeltbeskatning af virksomhederne”.

FSR – danske revisorers administrerende direktør Charlotte Jepsen kvitterer for, at Folketingets partier tager udfordringen med international skatteunddragelse alvorligt:

”International skatteunddragelse koster milliarder af kroner årligt i tabt skatteprovenu. Det er en stor samfundsmæssig udfordring. Den ny aftale er et vigtigt element i kampen mod skattely og international skatteunddragelse, som vi hilser velkommen, men problemet forsvinder først den dag politikerne ikke længere ser gennem fingrene med forskellige skatteregler og eksistensen af skattely i Europa. Den ultimative løsning skal findes i en harmonisering af skattereglerne". 

Læs hele aftalen

FSRs 10 forslag

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Louise Egede Olesen

  Chefkonsulent

  2132 1838
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147