Revisorerne: Behov for genoprejsning af SKAT

PressemeddelelseNyt skatteudspil fra Socialdemokratiet lægger op til at styrke kontrollen i SKAT for at lukke skattegabet og få greb om et stadigt stigende antal snydere blandt virksomhederne. Revisorerne er tiltænkt en aktiv rolle gennem indførelse af et skatte- og momstjek. FSR – danske revisorer hilser initiativet velkomment

SkatFSR - danske revisorer

Socialdemokratiet har i dag fremlagt deres plan for en genoprejsning af SKAT. Planen indeholder en række forslag, der skal bidrage til at genskabe tilliden til skattevæsenet og sikre kontrollen med de danske virksomheder og borgere, der ikke svarer den skat, de skal.  

FSR – danske revisorer er enige i, at der er behov for en saltvandsindsprøjtning til SKAT for at styrke skattekontrollen.

"SKATs kontrol af den mindre gruppe virksomheder, der bevidst snyder i skat, er for ringe. Opdagelsesrisikoen er efterhånden meget lille og det frister svage sjæle. Det går ud over de mange lovlydige virksomheder, der betaler deres skat, som de skal. Det er ikke rimeligt, at lovlydige virksomheder skal konkurrere med virksomheder, der bevidst snyder i skat. Det er unfair konkurrence, og derfor hilser vi Socialdemokratiets initiativ velkomment", siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen, og tilføjer:

"Som vi flere gange har gjort opmærksom på, er der et akut behov for at tilføre flere ressourcer til SKAT, hvis skatte- og momsgabet skal reduceres. Derudover mener vi, at der behov for en øget kontrol af de ca. 70.000 virksomheder, der bevidst snyder. SKAT når i dag kun at kontrollere omkring 23.000 virksomheder og heriblandt mange lovlydige. Det er ikke optimalt, og her kan både flere ressourcer i SKAT og en virksomhedsscreening, som foreslået af Socialdemokratiet være fornuftige løsninger".

Skattekontrollen får tiltrængt saltvandsindsprøjtning
FSR – danske revisorer har tidligere påpeget, at regeringens aftale ”Et nyt skattevæsen” fra 2016 reelt ikke tilfører ressourcer til skattekontrollen. Derfor ser foreningen positivt på, at Socialdemokratiet i sin nye plan lægger op til at styrke kontrollen med følgende forslag:

 • Forslag om at styrke SKAT med 1.000 ekstra medarbejdere og ressourcer fordelt på fire nye regionale skattecentre.

 • Styrkelse af fagligheden blandt SKATS medarbejdere gennem oprettelse af en skattefaglig professionsuddannelse og forsøg med skattefaglige erhvervskandidater.

 • Forsøgsordning med et skatte- og momstjek, som revisorerne skal gennemføre.   

Charlotte Jepsen glæder sig over, at revisorerne er tiltænkt en vigtig rolle i den fremtidige skattekontrol. For selv om SKAT får tildelt flere ressourcer, vil det ikke uden videre være muligt på kort sigt at løfte kontrolopgaven fuldt ud, mener hun:

"Det er oplagt, at bruge revisorerne til at øge kontrolniveauet og afhjælpe de åbenlyse ressourceproblemer, der er i SKAT. Vores anbefaling er i tillæg til forslagene fra Socialdemokratiet, at SKATs kontrol målrettes mod virksomheder, der har fravalgt revision, for her er der - viser al erfaring - en højere risiko for snyd. Samtidig er vi gået i gang med at udvikle særlige tjek af virksomhedernes skatte- og momsbetalinger, som virksomhederne på frivillig basis kan vælge til", siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

"Langt de fleste virksomheder er meget optagede af at overholde reglerne. Med et skatte- og momstjek kan de dokumentere over for myndighederne og offentligheden, at de gør det".

Læs udspillet her

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147