10. marts 2021

Erhvervsret Andelsboliger - Lovgivning og fortolkning

Andelsboligforeninger kan fastholde valuarvurderinger

Andelsboligforeninger kan fastholde gyldige valuarvurderinger, der er foretaget inden 1. juli 2020. Fastholdelsen kan ske i en ubegrænset periode, dog kun indtil foreningen vælger at anvende en ny vurdering ved fastsættelsen af andelsværdien.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Der har i praksis været forskellige fortolkninger af andelsboliglovens § 5, stk. 3, der regulerer muligheden for at fastholde en gyldig valuarvurdering foretaget før 1. juli 2020. Transportministeriet har i februar 2021 taget stilling til en konkret forespørgsel og fastslår i overensstemmelse med lovens ordlyd, at muligheden for at fastholde en gyldig valuarvurdering kun gælder, indtil foreningen vælger at anvende en ny vurdering.

Foreninger, som anvender valuarvurdering

Andelsboligforeninger, der anvender en valuarvurdering, som var gyldig den 1. juli 2020, kan fastholde denne valuarvurdering ved værdiansættelse af ejendommen i forbindelse med opgørelse af andelsværdien. Det fremgår af andelsboliglovens § 5, stk. 3, at valuarvurderingen kan fastholdes i en ubegrænset periode, dog kun indtil foreningen vælger at anvende en ny valuarvurdering. Hvis foreningen fx vælger at anvende en ny valuarvurdering pr. 1. januar 2023, bortfalder muligheden for at anvende den tidligere valuarvurdering indhentet før 1. juli 2020.

Muligheden for at fastfryse ejendommens værdi gælder altså kun, indtil foreningen vælger noget andet.

Foreninger, som anvender anskaffelsesværdi eller offentlig vurdering

Andelsboligforeninger, der anvender anskaffelsesværdi eller offentlig vurdering ved opgørelse af andelsværdien, kan på et senere tidspunkt vælge at anvende en valuarvurdering, som er indhentet (og gyldig) inden den 1. juli 2020. Valuarvurderingen kan altså hives op af skrivebordsskuffen og anvendes på et tidspunkt i fremtiden. Også her gælder, at den fastholdte valuarvurdering kun kan anvendes, indtil foreningen vælger at anvende en ny valuarvurdering.

Vi har tidligere omtalt de nye muligheder og de tilhørende notekrav her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber