06. september 2023

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Arla belønnes for at holde regnskab med bæredygtighed

Dansk Industris og FSR – danske revisorers årlige Årsrapportpris går i år til Arla. Mejerigiganten vinder prisen for en helstøbt årsrapport, der klart og letforståeligt beskriver udfordringerne ved volatile markeder og for, på forbilledlig vis, at integrere beskrivelsen af bæredygtighed. Netop bæredygtighed har der været fokus på ved dette års prisuddeling. Det skyldes den kæmpestore opgave, virksomhederne står overfor med nye EU-krav til erhvervslivet om at rapportere om indsatsen og niveauet for bæredygtighed. Der var også hæder til Aarsleff og Flügger for gode årsrapporter for Small- og Mid cap-selskaber.


Ulrich Haase Nielsen Chefkonsulent
hua@sfe.qx 2871 0953Prisen blev overrakt til Arlas CFO Torben Dahl Nyholm ved et velbesøgt arrangement i Industriens Hus den 6. september 2023.

Arla modtager Årsrapportprisen 2023

Dommerkomitéen har lagt særligt vægt på, at Arla aflægger en årsrapport efter en helt ny struktur og med et meget højt informationsniveau. Beskrivelsen af bæredygtighed indgår nu fuldt ud i ledelsesberetningen, ligesom forklaringerne af de makroøkonomiske faktorer og ændringer i forbrugeradfærden er åbent beskrevet.

"Vi har i mange år arbejdet målrettet med bæredygtighed og forankring heraf i vores forretning og på vores ejeres gårde. I 2022 var det naturligt for os at integrere resultaterne af dette arbejde i vores årsrapport for at skabe en mere sammenhængende rapportering på vores aktiviteter og opnåede resultater. Beskrivelsen og præsentationen af arbejdet med forretningsmodellen og strategien – også for bæredygtighed og vores langsigtede mål – har derfor været et vigtigt skridt for os. Vores mål har været at skabe en læsevenlig årsrapport, som både henvender sig til vores brede ejerkreds og til vores mange andre interessenter. Vi er stolte over, at dette bliver bemærket og anerkendt med Årsrapportprisen", siger CFO Torben Dahl Nyholm.

Beskrivelserne af bæredygtighed rummer mange elementer og favner både årets udvikling og de forventede effekter på længere sigt.  Arla aflægger en årsrapport, der klart fokuserer på udfordringerne ved volatile markeder og påvirkningerne heraf på både efterspørgslen, udvikling i mælkeprisen og på årets resultat.

- Arla’s årsrapport er helstøbt og meget overskuelig, hvor anvendelsen af grafik, symboler og farver fremmer forståelsen og læsevenligheden. Samspillet mellem relevante bæredygtighedsforhold og udviklingen af forretningen, giver en årsrapport med en tydelig og letforståelig kommunikation til alle interessenter og som klart adskiller sig som den bedste, siger dommerkomitéen i deres begrundelse.

Aarsleff og Flügger får også hæder

De eftertragtede diplomer for en bemærkelsesværdigt god årsrapport fra Small og Mid-cap-selskaber blev uddelt til Aarsleff og Flügger.

Aarsleff modtager Årsrapportprisen for Small- og Mid cap-selskaber

Aarsleff modtager diplom for et godt eksempel på en klar og detaljeret information om koncernens segmenter igennem hele ledelsesberetningen. Beskrivelsen af segmenterne omfatter både de strategiske fokusområder og udvalgte nøgletal. Forventningerne for det kommende år suppleres tilsvarende med information på segmentniveau. Mange virksomheder begrænser ofte oplysningerne om de enkelte segmenter til regnskabsdelen, hvorfor der er god inspiration at finde hos Aarsleff, oplyser dommerkomitéen.

Som noget nyt præsenterer Aarsleff en interessentanalyse.

"Interessentanalysen er en nyskabelse, der baner vejen for de kommende års nye krav til rapportering om bæredygtighed.  Andre selskaber kan således finde god inspiration i interessentanalysen fra Aarsleff i deres arbejde med de kommende krav", siger Kristian Koktvedgaard, Fagleder i DI, på vegne af dommerkomitéen.

Årsrapporten fra Flügger udmærker sig i beskrivelsen af den geopolitiske situation og indvirkningen heraf på aktiviteterne i Østeuropa – herunder særligt af de nytilkøbte aktiviteter. Både de forretnings- og resultatmæssige indvirkninger af krisen beskrives udførligt og med en klar sammenhæng til de afledte regnskabsmæssige effekter.

"Flüggers årsrapport udmærker sig ved en gennemgående og klar beskrivelse af effekterne af en meget svær situation", siger statsaut. revisor Henrik Grønnegaard, Deloitte, på vegne af dommerkomitéen.

Flügger modtager Årsrapportprisen for Small- og Mid cap-selskaber

Årsrapporter står overfor paradigmeskifte

Det er Dansk Industri og FSR - danske revisorer, der hvert år uddeler Årsrapportprisen til den virksomhed blandt de 100 største virksomheder herhjemme, som har aflagt den bedste og mest informative årsrapport efter de krav, der gælder for en børsnoteret virksomhed.  

Beskrivelse af risikobillede og markedsforhold, herunder effekten af den geopolitiske situation, prisstigninger og de ustabile markedsforhold, samt omfanget af beskrivelserne af bæredygtighed var de vigtigste temaer på konferencen, hvor prisen blev overrakt.

Det er væsentligt, at årsrapporterne udvikles, så de i stigende grad beskriver arbejdet med bæredygtighed og indarbejder dette gennem hele rapporten. Når de nye krav om bæredygtighedsrapportering indfases fra 2024 vil der komme betydelige ændringer i årsrapporterne, hvorfor arbejdet henimod de nye krav er vigtigt allerede nu.

"Formålet med prisuddelingen er at fremhæve de gode årsrapporter, så de kan inspirere andre og være med til at løfte det allerede høje niveau for virksomhedernes rapportering. Årsrapportprisen har som hovedformål at skabe opmærksomhed omkring værdien af en relevant og fokuseret årsrapport. Dette er især svært i år, hvor de globale udsving både udfordrer virksomhederne på deres kerneforrentning og påvirker den regnskabsmæssige behandling. Det stiller øgede krav til både virksomheder og revisorer at finde den rigtige balance i rapporteringen", siger Camilla Hesselby, vicedirektør hos FSR – danske revisorer.

Ifølge Dansk Industri er rapportering om bæredygtighed gået fra at være præget af buzzwords og meget overordnede beskrivelser til at blive et gennemgående tema i årsrapporterne,  med faktuelle oplysninger som bidrager til interessenternes beslutningstagen og investeringsbeslutninger.

"Virksomheder som Arla gør en stor indsats for at lave en fokuseret og relevant rapportering, der skaber værdi og samtidig er nyskabende. Vi ser nu de første tiltag mod at indarbejde elementer fra de kommende rapporteringskrav, og har brug for at alle – både virksomheder, revisorer og myndigheder – arbejder for en god implementering"siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI.

Fakta om Årsrapportprisen

Årsrapportprisen gives til virksomheder, hvis årsrapporter udmærker sig, tjener som inspiration for andre og kan bidrage til at løfte det allerede høje niveau for de danske virksomheders rapportering. Der uddeles en hovedpris og diplomer, der i år tildeles to selskaber i Small- og Mid-cap-segmentet, der hver især udmærker sig på et særligt område.

Årsrapportprisen er blevet uddelt i over 40 år. Siden 2011 er det FSR – danske revisorer og DI, der har stået for uddelingen.

Vindere 2023

Hovedprisen: Arla (øvrige nominerede: Carlsberg, FLSmidth og ISS)

Small og Mid-cap-prisen: Aarsleff og Flügger

Om Dommerkomitéen

Dommerkomitéen består af repræsentanter for regnskabsbrugere, regnskabsaflæggere, akademikere og revisorer. Dommerkomitéens medlemmer er:

 • Carsten Just Andersen, Director Consolidation & External Reporting, ARLA
 • Henrik Grønnegaard, statsaut. revisor, partner, Deloitte, samt medlem af formandskabet i Regnskabsudvalget, FSR – danske revisorer
 • Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank
 • Kristian Koktvedgaard, Fagleder, Dansk Industri , samt medlem af EFRAG Sustainability Reporting Board
 • Lisbeth Frederiksen, chefkonsulent, FSR – danske revisorer og tilknyttet Regnskabsudvalget, FSR - danske revisorer
 • Michael West Hybholt, Aktieanalytiker, MWH Equity Intelligence
 • Per Gunslev, formand for Regnskabsrådet nedsat af Erhvervsstyrelsen, og tilknyttet FSR - danske revisorer
 • Pernille Benborg, Head of Group Compliance & Financial Controlling, ISS
 • Søren Kok Olsen, statsaut. revisor, Partner, EY, samt medlem af EFRAG Board, og tilknyttet FSR - danske revisorer
 • Thomas Riise Johansen, professor, CBS
 • Tina Aggerholm, Senior chefkonsulent, Dansk Industri 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber