Arla Foods er nomineret til CSR Prisen 2022

Dommerpanelet har nomineret Arla Foods, Grundfos, Salling Group og STARK Group til CSR Prisen 2022. De fire store unoterede danske virksomheder er nomineret ud af en samlet pulje på 48 unoterede virksomheder.


Arla er nomineret til CSR Prisen 2022 med Bæredygtighedsrapport 2021, der adresserer bæredygtighed bredt og kommer omkring væsentlige ’E’, ’S’ og ’G’emner. Rapporten fremstår struktureret og gør det let for læseren at navigere mellem Arlas ambitioner, processer og målsætninger inden for bæredygtighed. Dommerpaneletfremhæver en god detaljeringsgrad i procesbeskrivelsen for rapportens væsentlighedsanalyse på s.60. Her giver Arla indblik i indvirkning på interessenter inden for sociale, miljømæssige og økonomiske forhold samt forholdenes indvirkning på Arlas forretning, samt i ændringer til emnernes væsentlighed.
 
Rapportens sektion ’Stærke mennesker’ s. 33-44 fremhæves desuden for beskrivelsen af Arlas arbejde med sociale forhold, herunder due diligence inden for menneskerettigheder. Arla roses også for italesættelsen af arbejdet med godkendte Science Based Targets og indsatser for at reducere CO2 -udledningen gennem mælkeproduktionen samt beskrivelsen af Arlas påvirkning af natur og biodiversitet. Rapporten suppleres af Arlas ESG-rapport 2021, der klart fremlægger ESG performance over tid, og som kommenterer på udviklingen i ESG data. Noterne berører også datausikkerheder.
 
Kort om Arla og rapporterne
Arla Foods amba er ejet af flere end 9.400 mælkeproducenter i syv europæiske lande. Arla beskæftiger flere end 20.000 medarbejdere globalt, og virksomheden har hovedkontor i Viby J.
 
Arla er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om redegørelse for samfundsansvar, og 2021 bæredygtighedsrapporten, der er på 65 sider,udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. På s. 58 i rapporten er der fem års ESG-nøgletal i tabelform, herunder med CO2 -udledninger i Scope 1, 2 og 3, og tilhørende regnskabspraksis. 2021 ESG-apporten,som udgør 18 sider i årsrapporten, indeholder revisors erklæring (ISAE 3000, høj grad af sikkerhed).
 

Del til: