15. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Behandling af revisoromkostning i hjælpepakken faste omkostninger

Faste aftaler om revision anses for at være faste omkostninger, som i ansøgningen om hjælpepakken faste omkostninger skal periodiseres og indregnes over hele regnskabsåret.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Vi afholder løbende dialogmøder med Erhvervsstyrelsen og opdaterer vores spørgsmål og svar, når der er nyt at bringe til medlemmerne.

Et af de spørgsmål, vi ofte modtager, er spørgsmålet om hvorvidt revisoromkostninger er ”faste omkostninger” – og hvis ja, hvordan periodiseres omkostningen så?

Vores spørgsmål og svar for faste omkostninger indeholder nu følgende afklarende svar (se ”svar 3 fra ERST” nedenfor) vedrørende periodisering, frivillig tilvalgt revision samt omkostninger til revisorerklæring på hjælpepakker:

Spørgsmål 1 fra FSR: Er omkostninger til ekstern bogholder / erhvervsservice omfattet af definitionen på faste udgifter og blive dækket af kompensationsordningen?

Svar 1 fra ERST: Begrebet faste omkostninger er defineret i BEK § 2, nr. 2. Såfremt omkostningerne kan siges at være relateret til virksomhedens aktiviteter, uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og skal afholdes, selvom der ikke er omsætning i en periode, kan disse være omfattet af ordningen. Som udgangspunkt anses omkostninger i forbindelse med personale, både til interne og eksterne, ikke som faste omkostninger, men dette er en konkret vurdering.

Spørgsmål 2 fra FSR: Revision: Omkostningerne til revisor og opstilling af årsrapport eller regnskabsgrundlag er en omkostning, som er fast i den forstand, at den skal afholdes, selvom der ikke er omsætning i en periode, og at behovet for afholdelse af omkostning hertil er helt uafhængigt af virksomhedens salg, produktion og distribution. Kan honorar til revisor på den baggrund indgå som en fast omkostning? Hvis Erhvervsstyrelsen svarer ja til ovenstående, hvorledes skal omkostningen opgøres (periodiseres)? 

Ekstern bogholder: Samme betragtninger som ovenfor gælder vedrørende ekstern bogholderimæssig assistance, som også må anses som værende en fast omkostning, såfremt revision kan anses som dette?

Svar 2 fra ERST: Det afhænger af, hvordan omkostningerne til revisor og opstilling af årsrapport eller regnskabsgrundlag opgøres. Hvis der er en fast aftale om revision kan det efter en konkret vurdering være en fast omkostning. Såfremt omkostningerne opgøres f.eks. på timebasis, vil der som udgangspunkt ikke være tale om en fast omkostning.

Svar 3 fra ERST: FSR – danske revisorer har modtaget følgende afklaring vedrørende periodisering, frivillig tilvalgt revision samt omkostninger til revisorerklæring på hjælpepakker.

* Hvis en virksomhed frivilligt har tilvalgt revision, får udført udvidet gennemgang, review eller assistance med regnskabsopstilling og der er indgået aftale herom med underskrevet aftalebrev, anser Erhvervsstyrelsen revisoromkostningen for at være en fast omkostning.

Såfremt der ikke er indgået aftale herom endnu for 2020, skal det dokumenteres, at omkostningen til revisor på anden vis er en fast omkostning eksempelvis ved at dokumentere historik for tidligere års omkostninger.

* Omkostningen til revision skal periodiseres over hele regnskabsåret. Har en virksomhed en årlig omkostning til revision på eksempelvis 24.000 kr. skal denne i ansøgningen om hjælpepakken periodiseres og indregnes med 2.000 kr pr. måned.

* Omkostningen til revisorerklæringen vedrørende hjælpepakken faste omkostninger, som overstiger det af staten godtgjorte beløb, anses ikke for at være en fast omkostning.

Det betyder også, at ad hoc opgaver, eksempelvis rådgivning om skat, moms, omstruktureringer med videre ikke er at opfatte som faste omkostninger.


Hvis foreningens medlemmer har uafklarede spørgsmål til statens hjælpepakker i øvrigt, kan hjælp hentes via foreningens faglig hotline.

Medlemmer opfordres indledningsvist til at søge information i vores nyheder om hjælpepakkerne samt i eksisterende spørgsmål og svar.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu