24. januar 2020

Debatindlæg Debatindlæg

Dataetik er en betydende konkurrencefaktor i en digitaliseret verden

Børsen, 24. januar 2020


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Nedenstående kronik af administrerende direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer, er oprindeligt bragt i Børsen. Læs kronikken hos Børsen.

Hvem ejer dine data, og hvem bestemmer, hvordan de skal behandles?
Vi sætter alle dataspor hvert minut i vores liv. Lokalitetsdata når vi bevæger omkring. Klik-data om vores præferencer når vi surfer på nettet. Personoplysninger og betalingsoplysninger når vi handler på nettet. 

Vi er alle klar over, at vi afgiver en masse data til virksomheder, der bruger disse data for at drive deres forretning. For nogle er data hovedøkonomien i virksomheden, mens de fleste bruger data til markedsføring, produktudvikling og for at være i stand til at levere de varer og services, du selv bestiller.

Vi har alle hørt historier om datalækager og ulovlig databehandling. Om offentlige og private virksomheder, der har videreformidlet ulovligt indsamlede persondata. Om følsomme og fortrolige personoplysninger, som har ligget offentligt tilgængelige på internettet efter et hackerangreb.
I bund og grund ønsker vi alle, at vores data bliver behandlet ansvarligt. Derfor vil ansvarlig brug af data være en betydende konkurrencefaktor i en digitaliseret verden.

Vigtigt skridt fremad
Danmark har et højt niveau af digitalisering, og det er godt. Men det skal også bakkes op af en progressiv tilgang til ansvarlig brug af data og dataetik, som skal sikre, at vi stiller krav til, at virksomheder, som opererer i Danmark under danske regler, behandler data ansvarligt.
Derfor er der brug for, at private og offentlige virksomheder aktivt og åbent lægger frem, hvordan de bruger forbrugernes og andre virksomheders data.

En løftestang for dataansvarligt erhvervsliv er det lovforslag, som blev sendt i høring lige op til jul, om at de største virksomheder skal redegøre for deres tilgang til ansvarlig brug af data og dataetik.
Det er godt, at regeringen har taget dette første skridt.
Et krav om en offentligt tilgængelig redegørelse vil skabe gennemsigtighed for virksomhedernes samarbejdspartnere og privatkunder - og samtidig danne grundlag for, at virksomhederne kan lære af hinanden.

Med et krav om en redegørelse vil Danmark blive et af de første lande i verden, som lovgiver om redegørelser om dataetik. Det er i sig selv ambitiøst. Derfor ser vi positivt på, at man tager udgangspunkt i den tidlige implementering af de regler virksomhederne kender fra CSR-området, hvor virksomhederne efter et "følg-eller-forklar-princip" skal redegøre for forhold som eksempelvis menneskerettigheder, klima og miljø, og hvor virksomheden størrelse har været afgørende for rapporteringskravet.

Vi skal være ambitiøse
Men vi foreslår samtidig, at vi hurtigt løfter ambitionsniveauet. Hvorfor ikke arbejde for at etablere helt konkrete målepunkter baseret på en række sammenlignelige nøgletal og parametre? Eventuelt som en frivillig forsøgsordning, eller på en måde, så de virksomheder, der gør det, får nogle særlige fordele.

Nøgletal kunne eksempelvis være antallet af cyberangreb og ratio på omkostninger til it-sikkerhed.

Parametre kunne eksempelvis være: Er risikoen for cyberangreb vurderet? Hvad er konsekvenserne ved et læk? Har brugerne kontrol over deres data – og er det gennemsigtigt, hvordan de data bruges?
Hvilke etiske værdier og principper ligger der for virksomhedens brug af data, og hvordan kontrolleres det, at disse overholdes. Er centrale systemer reviderede eller certificerede af eksterne parter?

Netop CSR-rapporteringen er et godt eksempel på et regelsæt, der løbende er blevet mere specifikt efterhånden, som man har opbygget et solidt vidensgrundlag.

Hvis vi vil bidrage til at gøre Danmark til et land, hvor ansvarlig brug af data - lige som tillid - er del af erhvervslivets fundament, så skal vi være ambitiøse.
Ambitiøse i vores regelsæt, ambitiøse i virksomhederne og ambitiøse på vegne af de personer, som afleverer deres personlige data med forventning om, at de bliver behandlet ansvarligt.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu