24. februar 2020

Revision Dilemmaer - Månedens dilemma

Er Ivar for ivrig? Opfølgning på februar måneds dilemma om hvidvaskunderretning

Kravene i hvidvaskreguleringen har givet anledning til en række usikkerheder i praksis. Februar måneds dilemma satte fokus på, hvorvidt beløbsstørrelser og omstændigheder betyder noget i relation til eventuel underretning. Her følges der op på de 156 respondenters svar, som vi takker meget for. Det er faktisk ny rekord i antal svar!


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxFebruar måneds dilemma havde følgende ordlyd:

Din lovende og ivrige medarbejder Ivar Sørensen er cand.merc.aud. og har ambitioner om på et senere tidspunkt at kunne kalde sig statsautoriseret revisor. Ivar har været på besøg hos Isenkræmmeren A/S, som altid har været en af dine gode revisionskunder. Med sig på blokken har Ivar tre konstateringer, som du tjekker og er faktuelt enig i.

På et af de mange kurser på vej til revisoreksamen mener Ivar at have lært, at alle tre forhold hver for sig giver anledning til at underrette Hvidvasksekretariatet om en mistanke om hvidvask eller forsøg herpå. Her er de tre konstateringer:

  1. Ved sin stikprøvevise gennemgang af en række såkaldt skattefølsomme konti konstaterede Ivar Sørensen, at der indgik udgifter til en reception i anledning af direktør og hovedaktionær Søren Svendsens 50-års fødselsdag med 25.400 kroner under personaleomkostninger. De fleste deltagere i receptionen var efter det oplyste familie og private venner. Søren Svendsen afviser at betragte omkostningerne som private og holder fast i, at udgifterne skal håndteres som personaleomkostninger i virksomhedens bogføring og efterfølgende i regnskabet.
  2. Ved sin stikprøvevise gennemgang af kontoen for reparation og vedligeholdelse fandt Ivar Sørensen en fejlpostering, idet nyt kontorinventar til en pris af 35.900 kroner skulle have været konteret på aktivkontoen for driftsmateriel og inventar. Efter at have forelagt bilaget for virksomhedens bogholder, var denne enig heri.

    Ivar Sørensen henviste til, at der ville være begået skattesnyd, hvis fejlposteringerne ikke var blevet rettet, idet aktiver i så fald var blevet udgiftsført her og nu i stedet for som korrekt at være blevet afskrevet over tid efter de skattemæssige regler.
  3. Ivar Sørensen har konstateret, at et ulovligt lån fra tidligere stadig ikke var blevet repareret, og at det ulovlige lån tilmed var vokset med yderligere 4.500 kroner i årets løb i forbindelse med Søren Svendsens anvendelse af firmaets kreditkort ved køb af gaver til sin familie ved en forretningsrejse i udlandet.   

Respondenterne valgte således mellem de mulige reaktioner:

   Antal    %
Du underretter Hvidvasksekretariatet om forhold 1, 2 og 3   3   2
Du underretter Hvidvasksekretariatet om forhold 1 og 2   0  0
Du underretter Hvidvasksekretariatet om forhold 1 og 3   73  47
Du underretter Hvidvasksekretariatet om forhold 2 og 3    0   0
Du underretter Hvidvasksekretariatet om forhold 1     5  3
Du underretter Hvidvasksekretariatet om forhold 2  0  0
Du underretter Hvidvasksekretariatet om forhold 3  48  31
Du underretter ikke Hvidvasksekretariatet om noget forhold    27  17
  156 100

Svarene kan også systematiseres således:
 

Underretning om forhold 1 (omkostningsførte omkostninger reception) 81   52
Underretning om forhold 2 (fejlkontering af aktiver som reparation og vedligeholdelse)   3   2
Underretning om forhold 3 (tilvækst ulovligt lån)  124  78

 
Konstatering 1
 om de omkostningsførte private receptionsudgifter skal føre til underretning, sådan som forholdet er beskrevet. Der foreligger ligefrem forsætlig skatteunddragelse og overtrædelse af selskabslovgivningen, idet Søren Svendsen afviser at korrigere fejlen. Omkostningerne er private og burde have forøget det ulovlige lån.

Herudover fører forholdet også til en omtale af det mulige ledelsesansvar for såvel overtrædelse af selskabs- som skattelovgivning i revisionspåtegningen.

Konstatering 2 er derimod ud fra beskrivelsen en hændelig fejl, hvorfor der ikke opstår mistanke og derfor naturligvis heller ikke indtræder underretningspligt.

Endelig skal konstatering 3 føre til underretning, sådan som forholdet er beskrevet. Mistanken vil ikke kunne afkræftes, da det må have stået klart for Søren Svendsen, at private gaver ikke kan omkostningsføres i virksomheden, og at det ulovlige lån derfor forøges. Det bemærkes særligt i den sammenhæng, at der ikke kan anlægges nogen væsentligheds-/bagatelbetragtning efter hvidvaskreglerne. Hvis lånet tidligere er håndteret korrekt, er det årets tilvækst (eksklusive forrentning), der skal indberettes til Hvidvasksekretariatet.

Herudover fører det ulovlige lån og den dermed forbundne manglende overholdelse af selskabs- og skattelovgivningen også til en omtale af det mulige ledelsesansvar i revisionspåtegningen.

Kombinationen 1 og 3, som 47% vælger, er således det foretrukne svar.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu