04. marts 2014

Revision Etik og uafhængighed - Etisk adfærd - Skatteetiske anbefalinger

Etik og grænseoverskridende skatteunddragelse

FSR - danske revisorer har udarbejdet et notat om de etiske regler for revisorer i sammenhæng med deres relevans for skatterådgivning, der involverer risiko for grænseoverskridende skatteunddragelse i strid med relevant lovgivning og øvrig regulering.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Notatet fortolker de fem etiske grundprincipper (integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd) i sammenhæng med skatterådgivning. De særlige uafhængighedsregler, der gælder i de etiske regler, når en sådan rådgivning ydes for revisions- eller reviewklienter, behandles ikke.

I medlemsvirksomhederne, som godkendte revisorer udøver deres hverv igennem, er der typisk i ansættelseskontrakter, interne retningslinjer eller i et tilsvarende grundlag fastlagt en forpligtelse til, at medarbejderne i revisionsvirksomheden overholder alle professionsregler, og herunder de i denne sammenhæng relevante etiske regler.

Den samlede konklusion i notatet er, at revisor ikke kan optræde som enøjet eller blind partsrepræsentant i rådgivningsopgaver. Revisor er naturligvis forpligtet til at varetage sin klients interesser bedst muligt og herigennem medvirke til at finde løsninger, der er hensigtsmæssige for klienten; men valgte løsninger, som revisor har rådgivet om, skal altid befinde sig inden for grænserne af relevant lovgivning og øvrig regulering.

Notatet kan læses her

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu