Data og teknologi
Nyheder Cybersikkerhed

13. december 2022

Cybersikkerhed for bestyrelse og direktion – ajourført vejledning

Bestyrelsesforeningens vejledning om cybersikkerhed er nu ajourført, og den er væsentligt udvidet sammenholdt med tidligere udgaver.

Data og teknologi Cybersikkerhed

07. oktober 2022

Næsten halvdelen af de danske SMV’er har for lavt sikkerhedsniveau

Danske virksomheder er blandt de mest digitaliserede i EU. Dog viser en analyse fra Erhvervsstyrelsen, at en stor del af danske SMV’er stadigvæk har udfordringer med deres it-sikkerhed.

Data og teknologi Cybersikkerhed

06. oktober 2022

Ny strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed

Finanstilsynet offentliggør ny ’Strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed’ for perioden 2022-2025.

Data og teknologi Cybersikkerhed

03. oktober 2022

FSR - danske revisorer lancerer ny erklæring om cybersikkerhed

Vi har udarbejdet en ny revisorerklæring, som giver virksomhedens ledelse sikkerhed for, om cyber-risikostyring og kontroller relateret hertil har fungeret tilstrækkeligt i en given periode.

Data og teknologi Cybersikkerhed

24. august 2022

Virksomheder kan ansøge og få en tilskudsvoucher på 50.000 kr. til privat rådgivning

SMV:Digital udsteder tilskudsvouchere på 50.000 kr. til privat rådgivning, der kan hjælpe virksomhederne med at få styr på deres digitale sikkerhed.

Data og teknologi Cybersikkerhed

18. maj 2022

Gratis webinar til revisorer: Hjælp dine kunder med it-sikkerheden

Erhvervsstyrelsen inviterer til webinar om cybersikkerhed for revisorer.

Data og teknologi Cybersikkerhed

09. marts 2022

Ny pulje til styrkelse af SMV’ers forsvar mod cyberangreb

Ruslands invasion af Ukraine øger risikoen for cyberangreb hos danske virksomheder, og Erhvervsministeriet lancerer derfor ny pulje til styrkelse af SMV’ernes forsvar mod cyberangreb. Puljen åbner for...

Data og teknologi Cybersikkerhed

02. marts 2022

Situationen i Ukraine øger risikoen for cyberangreb

Center for Cybersikkerhed advarer danske virksomheder om, at de kan blive ofre for cyberangreb, og opfordrer til at styrke cyberberedskabet. En vigtig information i dialogen med dine kunder.

Data og teknologi Cybersikkerhed

20. december 2021

Virksomhederne kan booke et gratis oplæg om it-sikkerhed

Erhvervsstyrelsens Team Digital Sikkerhed tilbyder nu gratis oplæg om it-sikkerhed – relevant i din dialog med dine kunder om cybersikkerhed. Eller relevant i forhold til dit eget revisionsfirma.

Data og teknologi Cybersikkerhed

18. december 2021

Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024

Regeringen har lanceret en ny strategi, der skal sætte rammen for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i Danmark de kommende tre år, så vi i Danmark styrker vores robusthed mod cybertruslen.

Data og teknologi Cybersikkerhed