Data og teknologi
Nyheder Cybersikkerhed

12. oktober 2023

Fremgang i SMV’ernes digitale sikkerhedsniveau

En ny analyse fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at SMV’erne har fået bedre styr på den digitale sikkerhed. De helt små virksomheder halter dog stadig efter og er derfor mere udsatte.

Data og teknologi Cybersikkerhed

11. maj 2023

Danmark står over for en høj cybertrussel i 2023

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har udgivet deres årlige vurdering af cybersikkerhedstruslen mod Danmark. Rapporten forventer, at krigen vil være langvarig – hvor Ruslands invasion af Ukraine skaber ...

Data og teknologi Cybersikkerhed

19. april 2023

Ny cyber-hotline for digital sikkerhed

En ny hotline skal gøre virksomheder og borgere klogere på de problemstillinger, der kan opstå som følge af digitale trusler – eksempelvis cyberangreb.

Data og teknologi Cybersikkerhed

31. marts 2023

NIS2 på dagsordenen

Nyt cyberdirektiv er vedtaget i EU og øger kravene til cybersikkerhed. Virksomhederne skal leve op til de nye krav senest i oktober 2024.

Data og teknologi Cybersikkerhed

13. december 2022

Cybersikkerhed for bestyrelse og direktion – ajourført vejledning

Bestyrelsesforeningens vejledning om cybersikkerhed er nu ajourført, og den er væsentligt udvidet sammenholdt med tidligere udgaver.

Data og teknologi Cybersikkerhed

07. oktober 2022

Næsten halvdelen af de danske SMV’er har for lavt sikkerhedsniveau

Danske virksomheder er blandt de mest digitaliserede i EU. Dog viser en analyse fra Erhvervsstyrelsen, at en stor del af danske SMV’er stadigvæk har udfordringer med deres it-sikkerhed.

Data og teknologi Cybersikkerhed

Historisk

06. oktober 2022

Ny strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed

Finanstilsynet offentliggør ny ’Strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed’ for perioden 2022-2025.

Data og teknologi Cybersikkerhed

Historisk

03. oktober 2022

FSR - danske revisorer lancerer ny erklæring om cybersikkerhed

Vi har udarbejdet en ny revisorerklæring, som giver virksomhedens ledelse sikkerhed for, om cyber-risikostyring og kontroller relateret hertil har fungeret tilstrækkeligt i en given periode.

Data og teknologi Cybersikkerhed

Historisk

31. august 2022

Opdatering af de 20 tekniske minimumskrav skal styrke it-sikkerheden hos de statslige myndigheder

Med opdateringen er det blevet nemmere for statslige myndigheder at forstå og implementere kravene. Samtidig skærpes kravene med henblik på blandt andet at styrke it-sikkerheden for mobile enheder.

Data og teknologi Cybersikkerhed

Historisk

02. marts 2022

Situationen i Ukraine øger risikoen for cyberangreb

Center for Cybersikkerhed advarer danske virksomheder om, at de kan blive ofre for cyberangreb, og opfordrer til at styrke cyberberedskabet. En vigtig information i dialogen med dine kunder.

Data og teknologi Cybersikkerhed

Historisk