Spørgsmål og svar for revisorer

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om revision og regnskab relateret til coronasituationen. Siden vil løbende blive opdateret med flere spørgsmål og svar.


Revision

Hvordan håndteres going concern i revisionspåtegningen i krisetid?

Alle danske virksomheder påvirkes af Corona-krisen og de tiltag myndighederne har gjort. Mange virksomheder påvirkes væsentligt negativ med usikkerhed og fortsat drift til følge. Læs mere om håndteringen i revisionspåtegningen.
 

Hvilke revisionsmæssige overvejelser bør jeg foretaget efter COVID19?

Vi har udarbejdet et notat, som omtaler COVID19-specifikke forhold, der er relevant at overveje. Principielt følger dette overvejelserne for enhver kriseramt virksomhed. Notatet indeholder også overvejelser om alternative revisionshandlinger og revision på distancen, når det ikke er muligt at møde fysisk op hos kunden. Læs mere.

Regnskab

Beierholm fører en Q&A på regnskabsområdet, som er gratis for alle og som løbende opdateres.
 

Findes der standard tekster om Corona til regnskab, ledelsesberetning og revisionspåtegning?

Foreningen har udgivet et notat om konsekvenserne af COVID-19 på regnskabet og revisionen. Notatets bilag 1 indeholder eksempler på konkrete formuleringer, som er anvendt i årsrapporterne. Læs mere.
 

Hvordan påvirker Corona-krisen virksomhedernes regnskaber?

For årsrapporten 2019 er der tale om efterfølgende begivenheder, idet virussens voldsomme udbrud først er sket i 2020. Årsrapporter med balancedag efter 31. december 2019 kan påvirkes mere direkte. Læs mere i vores notat om regnskabs- og revisionsmæssige overvejelser som følge af COVID19. Heri er inkluderet konkrete eksempler. Vi har også lavet en nyhed, hvor vi har opsummeret overvejelserne. Læs mere.
 

Hvordan indregnes modtaget kompensation fra de statslige støtteordninger i regnskabet?

Kompensation indregnes som udgangspunkt som ”Andre driftsindtægter”. Hvis resultatopgørelsen sammendrages efter årsregnskabslovens § 32, indgår kompensation som udgangspunkt i posterne ”Bruttofortjeneste” eller ”Bruttotab”.

Generelt

Hvordan sikrer revisor sin egenbetaling når kriseramte virksomheder skal rådgives eller revideres?

Medlemmer skal være opmærksomme på at konkursordenen jf. konkurslovens §§ 93-98 ikke beskytter medlemmernes arbejde. Aftalebreve bør udarbejdes for alle opgavetyper. Sørg for at alle honorar for gamle ydelser er betalt (og ikke kun faktureret), før du starter på en ny opgave. Det er også relevant at gøre sig overvejelser om evt. forudbetaling fra sine kunder på nye opgaver – herunder en vurdering af både fordele og ulemper. I helt særlige tilfælde kan det være nødvendigt at overveje tredjemandsgaranti (fx bank).

Del til: