Viser 1 til 10 af totalt 102 resultater
Revision
Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering

16. september 2020

SØIK advarer underretningspligtige om hvidvask i gennemstrømningsselskaber

SØIK har rundsendt en fortrolig meddelelse til underretningspligtige efter hvidvaskloven, hvor der advares mod de såkaldte gennemstrømningsselskaber, der anvendes af kriminelle til quick and dirty hvi...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

14. september 2020

To domme i sagskompleks om hvidvask af 100 mio. kr. i gennemstrømningsselskaber

To medhjælpere straffes med henholdsvis halvandet og tre et halvt års fængsel samt idømmes konkurskarantæne. Selskaberne, som er anvendt til gennemstrømning af kriminelle midler, men i øvrigt begge er...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

09. september 2020

Sager om corona-misbrug – toppen af isbjerget?

De første sager om misbrug af hjælpepakkerne er nu i retssystemet. Godt, at der rides hurtigt og straffes konsekvent. På den anden side anmelder Hvidvasksekretariatet kun ganske få af de mange indbere...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

07. september 2020

Erhvervsstyrelsens seneste offentliggørelser om hvidvaskkontroller frem til juni 2020

Der var den 30. juni 2020 offentliggjort i alt 67 sagsresumeer i 65 afgørelser om bogførings-/ rådgivningsvirksomheder, virksomhedsoprettere – og få ejendomsmæglere og revisorer. Påbud om at forbedre ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

02. september 2020

Midt i coronaperioden: to ajourføringer af revisorloven med hvidvaskrelevans

De ventede ændringer af revisorloven er kommet op af mølposen og er nu offentliggjort. Især er der nyt om hvidvaskregler: gebyr for tilsyn samt mulighed for indbringelse af revisorer og revisionsvirks...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

06. august 2020

SØIK: Rapport om såkaldte neobanker med forøget hvidvaskrisiko

Finansielle aktører dukker hele tiden op i nye former, herunder de såkaldte digitale neobanker, som ofte er forbundet med høj risiko for hvidvask. Vi har fået lov til at dele en SØIK-rapport herom med...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

01. juli 2020

Hvidvaskloven vs. whistleblowing efter ”borgerordningen” i forbindelse med corona-hjælpepakkerne

Whistleblowerordningen, der blev indført i erhvervsfremmelovens § 22 a, er en ”borgerordning” for alle. Ordningen indfører således ikke særlige pligter for revisorer, men kan heller aldrig træde i ste...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

01. juli 2020

Reminder: husk fristen for at undgå dobbelt hvidvaskgebyr

Den 20. juli 2020 er sidste frist, hvis du vil undgå et dobbeltgebyr for 2020 for hvidvaskkontrollen.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

15. juni 2020

To pressemeddelelser fra SØIK vedrørende hvidvask

Det danske åbne og kontroltynde selskabssystem misbruges af kriminelle netværk. Dette er anskueliggjort af to nyheder udsendt af SØIK. Tak til myndighederne for at være vågne! Og en reminder om, at se...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

10. juni 2020

Markant stigning i antal underretninger fra revisorer om hvidvask m.v. i første kvartal 2020

Der blev i første kvartal 2020 modtaget i alt 418 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes - en voldsom stigning i forhold til tidligere....

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger