Viser 1 til 10 af totalt 96 resultater
Revision
Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering

01. juli 2020

Hvidvaskloven vs. whistleblowing efter ”borgerordningen” i forbindelse med corona-hjælpepakkerne

Whistleblowerordningen, der blev indført i erhvervsfremmelovens § 22 a, er en ”borgerordning” for alle. Ordningen indfører således ikke særlige pligter for revisorer, men kan heller aldrig træde i ste...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

01. juli 2020

Reminder: husk fristen for at undgå dobbelt hvidvaskgebyr

Den 20. juli 2020 er sidste frist, hvis du vil undgå et dobbeltgebyr for 2020 for hvidvaskkontrollen.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

15. juni 2020

To pressemeddelelser fra SØIK vedrørende hvidvask

Det danske åbne og kontroltynde selskabssystem misbruges af kriminelle netværk. Dette er anskueliggjort af to nyheder udsendt af SØIK. Tak til myndighederne for at være vågne! Og en reminder om, at se...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

10. juni 2020

Markant stigning i antal underretninger fra revisorer om hvidvask m.v. i første kvartal 2020

Der blev i første kvartal 2020 modtaget i alt 418 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes - en voldsom stigning i forhold til tidligere....

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

28. maj 2020

Rigsrevisionen om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Rigsrevisionen rettede en gennemgribende kritik af statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme i en beretning af 24. januar 2020. Nu foreligger notatet til statsrevisorerne, efter at de...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

27. maj 2020

Ændret EU-liste over lande med strategiske mangler i forhold til hvidvask/terrorfinansiering

EU-Kommissionen har udsendt en opdateret liste over lande med strategiske mangler i deres setup for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Listen indgår som et af flere obligatoriske grundlag f...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

25. maj 2020

Undgå dobbelt hvidvaskgebyr

Erhvervsstyrelsen åbner nu op for registrering af rene holdning-revisionsvirksomheder, så dobbelt betaling af det nye hvidvaskgebyr undgås.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner

13. maj 2020

Hvidvasksekretariatet – indberetninger vedrørende corona-kompensationsordningerne

Den helt særlige situation, som er opstået som følge af corona-krisen og de efterfølgende kompensationsordninger, har skabt et akut behov for, at indberetninger om misbrug er præcise og kan hjælpe med...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

01. maj 2020

EU-Kommissionens supranationale risikovurdering foreligger nu på dansk

EU-Kommissionens supranationale risikovurdering i relation til hvidvask og terrorfinansiering foreligger nu på dansk, inklusive et omfattende anneks. Dokumenterne indgår på linje med de danske risikov...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

23. april 2020

Hvornår er der særlig registreringspligt i Erhvervsstyrelsen ved særlige ydelser?

Medlemmer, der holder op med at drive revisionsvirksomhed, men fortsætter med andre revisoropgaver, er af og til usikre på, om deres virksomhed så bliver omfattet af en særlig registreringspligt efter...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven