Viser 1 til 10 af totalt 115 resultater
Revision

16. november 2020

Advokat dømt for pengehæleri og hovedmand for moms- og skattesvig

SØIK bringer en nyhed om en sag ved Københavns Byret, hvor hovedmanden blev dømt for moms- og skattesvig, mens en advokat blev dømt for pengehæleri af 10 mio. kr.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

09. november 2020

To sager fra et ejendomsselskabsnetværk: Kritisk påtegning og konkurskarantæne

Revisors påtegning signalerer rødt lys om et ejendomsselskabs regnskab. Selskabet indgår i et netværk af personer og ejendomsselskaber, som burde undersøges nærmere. En af personerne i netværket er id...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

04. november 2020

Opdateret hvidvaskvejledning fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har netop barslet med en opdateret hvidvaskvejledning, der afløser den tidligere version fra oktober 2018. Vejledningen fremlægger Finanstilsynets fortolkning af de generelle områder i ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

02. november 2020

Sager om misbrug af corona-hjælp står i kø i landets politikredse ifølge SØIK

Travlt efterår i landets politikredse med sager om misbrug af corona-hjælpepakker ifølge SØIK. Godt at se, selv om de sager, der indtil videre har været offentliggørelser om, vedrører ret små fisk. De...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

29. oktober 2020

Markant stigning i antal underretninger fastholdt i andet kvartal 2020

Der blev i andet kvartal 2020 modtaget i alt 423 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes – dermed fastholdes den voldsomme stigning i fo...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

14. oktober 2020

Lidt om skema til underretninger om mistanke om hvidvask/finansiering af terrorisme

Centrale reguleringer på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet er designet efter finansielle virksomheder. Dette gælder også for underretningsskemaet og SØIKs vejledning hertil. I denne nyhed imødek...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner Underretninger

12. oktober 2020

Er det klogt at underrette kunder om undersøgelse/underretning efter hvidvaskloven?

Er det en god idé at oplyse kunderne, hvis det i øvrigt er muligt, om foretagne eller påtænkte underretninger til Hvidvasksekretariatet om kunderne selv? Lovtekst og -bemærkninger synes at være i konf...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven