Viser 1 til 10 af totalt 99 resultater
Revision

22. april 2022

Underretninger om svindel med corona-hjælpepakkerne fra bankerne

Finans Danmark oplyser, at bankerne har foretaget næsten 10.000 underretninger om misbrug af hjælpepakkerne i perioden april 2020 - december 2021.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

19. april 2022

Usikkerhed om omfanget af corona-svindel

Det vil tage flere år, før vi får et overblik over (forsøg på) svindel med hjælpepakker. I skrivende stund var 436 virksomheder politianmeldt af de ca. 100.000 kompenserede virksomheder. Men der vil k...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

04. april 2022

Hollændernetværket – Endnu en historie om fakturafabrikker og deres “kunder”

Tre hollændere er tilsyneladende hovedmænd i et klassisk hvidvasknetværk, der skaffede 370 millioner kroner i ly for kreditorerne, herunder staten. Se udsendelsen om sagen i Pengejægerne på DR1 den 7....

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

01. april 2022

Den allerede kendte Kolding hvidvasksag med nye vinkler i DR1’s Pengejægerne

Sagen drejer sig om klassisk hvidvask af ca. 200 millioner kroner og involverer fem fakturafabrikker og deres ca. 400 kundeselskaber. Sagen har principielt samme struktur som Operation Greed, hvor ank...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Mistænkelige transaktioner

28. marts 2022

Økonomisk kriminalitet og den kommende bogføringslov

Høringsforslag til ny bogføringslov – tre faser og en lang implementeringsproces med store konsekvenser. Førstefasen er interessant for temaet her, idet dens hovedformål er at forbedre mulighederne fo...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

17. marts 2022

Økonomisk kriminalitet steget suverænt mest som kriminalitetsområde fra 2007 til 2021

Ifølge politiets statistikker var stigningen faktor 4,5 for anmeldelser og 3,9 for sigtelser. For alle kriminalitetsområder under ét var stigningen kun faktor 1,1 og 1,4.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

03. marts 2022

Utroligt: Medlemsliste for Norsk Narkotikapolitiforening udleveret til privatperson

3.000 norske politifolk, der bekæmper organiseret kriminalitet, har fået udleveret deres navne til privatperson. Det virker jo mildest talt barokt, at det er muligt at give personer, der måske er krim...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Særlige emner