Viser 1 til 10 af totalt 57 resultater
Revision

31. januar 2022

Erklæringsparadigmer om offentlig revision er nu opdateret

Vi har opdateret erklæringsparadigmerne på det offentlige område. Hent dem her, så du benytter de rette erklæringer.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

13. oktober 2021

Reviderer du frie skoler? Her giver vi et indblik i ændringerne gældende for 2021

STUK har den 1. oktober 2021 offentliggjort en række væsentlige paradigmer og oplysninger relevant for revisorer, som reviderer skoleområdet. Her får du et indblik i ændringerne, som gælder for regnsk...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

08. oktober 2021

Vejledning til bekendtgørelse om kommunal og regional revision – ajourført oktober 2021

Offentligt Udvalg og Etikudvalget har opdateret vejledningen til bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revisors uafhængighed

28. juni 2021

Detaljer om opdaterede standarder for offentlig revision (SOR 5-7)

SOR 6 om juridisk-kritisk revision og SOR 7 om forvaltningsrevision trådte i kraft med virkning for regnskabsåret 2017, og der er i maj 2021 offentliggjort nye ajourførte versioner, som er gældende fo...

Revision Offentlig sektor

12. maj 2021

Opdatering af standarder for offentlig revision

Rigsrevisionen har d. 10. maj 2021 offentliggjort opdateringer for henholdsvis SOR 6 og SOR 7, med henblik på at optimere kvaliteten af standarderne. Samtidigt har Rigsrevisionen konsekvensrettet i SO...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

29. april 2021

Regnskabsfristen for sociale tilbud udskydes til 1. juni

Social- og Ældreministeriet lytter til FSR – danske revisorer og ændrer fristen for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Revision Offentlig sektor

16. april 2021

Ny politisk aftale styrker tilsynet med sociale tilbud

Aftalen skærper kravene til revisor og styrker reaktionsmulighederne i forhold til at gøre brug af revisor.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk