Viser 1 til 10 af totalt 56 resultater
Revision

18. marts 2020

Ny udtalelse om varigheden af kommunale og regionale revisionskontrakter

Rådgivningsenheden, Statens Indkøb, har udgivet en vejledende udtalelse om varigheden af kommunale og regionale revisionskontrakter.

Revision Offentlig sektor Revision

02. marts 2020

Rigsrevisionen har nu åbnet op for en whistleblowerordning til indberetning af svig/besvigelser begået af statsansatte

I perioden 2. marts 2020 – 15. maj 2020, kan du ved begrundet mistanke indberette formodninger om svig/besvigelser begået af statsansatte inden for områderne løn, tilskud og indkøb.

Revision Offentlig sektor Revision

16. december 2019

Frie skoler: Paradigmer til brug for årsrapporten 2019

Nye regnskabs- og protokolparadigmer samt revisortjekliste for de frie skoleområder med virkning fra regnskabsåret 2019.

Revision Offentlig sektor Regnskab

15. maj 2019

Bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af varmeforsyningsanlæg

FSR – danske revisorer har den 15. maj 2019 afgivet høringssvar til Energistyrelsen i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af visse koll...

Revision Offentlig sektor

03. maj 2019

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer

FSR – danske revisorer har den 3. maj 2019 afgivet høringssvar til Undervisningsministeriet i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenud...

Revision Offentlig sektor

09. april 2019

Bekendtgørelse om tilskud til indsamling af affald på de danske strande

FSR – danske revisorer har den 9. april 2019 afgivet høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om tilskud til indsamling af affald på de danske strande.

Revision Offentlig sektor

14. marts 2019

Bekendtgørelse om kommunal og regional revision

FSR – danske revisorer har den 14. marts 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til ændring af bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision