Viser 1 til 10 af totalt 37 resultater
Revision

26. oktober 2022

Ny vejledning: Væsentlighed og risiko ved revision af årsregnskaber efter god offentlig revisionsskik

FSR – danske revisorers Udvalg for Revision af Offentlig Virksomhed og Rigsrevisionen udgiver fælles vejledning om fastlæggelse af væsentlighed og risiko ved revision af årsregnskaber efter Standarder...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

27. september 2022

Skolerevisorer: Husk ledelseserklæring vedrørende aktivitetsindberetning

Aktivitetsindberetningerne 2022 afgives i disse dage. Revisorerne skal huske at indhente ledelsens regnskabserklæring i forbindelse med afgivelse af erklæring på aktivitetsindberetning.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

31. august 2022

Opdatering af anmeldelsesbekendtgørelsen samt Forsyningstilsynets revisorerklæring og revisorinstruks

I anledning af den nye anmeldelsesbekendtgørelse har Forsyningstilsynet opdateret sin revisorerklæring og revisorinstruks.

Revision Offentlig sektor Revision

Historisk

29. juni 2022

Regeringen vil sikre korrekte erklæringsskabeloner

Erhvervsstyrelsen vil udsende en ny vejledning om revisorerklæringer til myndigheder og offentlige institutioner. Formålet er at få bugt med fejlbehæftede erklæringsskabeloner, når virksomheder skal b...

Revision Offentlig sektor

31. januar 2022

Erklæringsparadigmer om offentlig revision er nu opdateret

Vi har opdateret erklæringsparadigmerne på det offentlige område. Hent dem her, så du benytter de rette erklæringer.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk

08. oktober 2021

Vejledning til bekendtgørelse om kommunal og regional revision – ajourført oktober 2021

Offentligt Udvalg og Etikudvalget har opdateret vejledningen til bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revisors uafhængighed

12. maj 2021

Opdatering af standarder for offentlig revision

Rigsrevisionen har d. 10. maj 2021 offentliggjort opdateringer for henholdsvis SOR 6 og SOR 7, med henblik på at optimere kvaliteten af standarderne. Samtidigt har Rigsrevisionen konsekvensrettet i SO...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk