Viser 1 til 10 af totalt 54 resultater
Revision

28. juni 2021

Detaljer om opdaterede standarder for offentlig revision (SOR 5-7)

SOR 6 om juridisk-kritisk revision og SOR 7 om forvaltningsrevision trådte i kraft med virkning for regnskabsåret 2017, og der er i maj 2021 offentliggjort nye ajourførte versioner, som er gældende fo...

Revision Offentlig sektor

12. maj 2021

Opdatering af standarder for offentlig revision

Rigsrevisionen har d. 10. maj 2021 offentliggjort opdateringer for henholdsvis SOR 6 og SOR 7, med henblik på at optimere kvaliteten af standarderne. Samtidigt har Rigsrevisionen konsekvensrettet i SO...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

29. april 2021

Regnskabsfristen for sociale tilbud udskydes til 1. juni

Social- og Ældreministeriet lytter til FSR – danske revisorer og ændrer fristen for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Revision Offentlig sektor

16. april 2021

Ny politisk aftale styrker tilsynet med sociale tilbud

Aftalen skærper kravene til revisor og styrker reaktionsmulighederne i forhold til at gøre brug af revisor.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk

02. marts 2021

STUK varsler ændring af krav til indberetning af regnskabsmateriale for skoler

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (”STUK”) varsler, at fra og med regnskabsindberetningen i foråret 2022 forventes skolernes indberetning at skulle foretages via Erhvervsstyrelsens indberetningsp...

Revision Offentlig sektor Revision

30. oktober 2020

Vi søger deltagere til ny arbejdsgruppe om andelsboliger og den almene sektor

Medlemmer med speciale i andelsboliger og den almene sektor søges til at deltage i en ny arbejdsgruppe i FSR – danske revisorer. Arbejdsgruppen skal fx arbejde med høringssvar på ny lovgivning eller v...

Revision Offentlig sektor

Historisk

16. september 2020

Undersøgelse af revisionskvalitet frie skoler

Læs om resultaterne af FSR – danske revisorers undersøgelse af revisionskvaliteten på skoleområdet, således at du er velforberedt til dine næste revisionsopgaver på området.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk