03. juni 2019

Revision Revision og erklæringsopgaver - Revision - Udvidet gennemgang - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv - Erklæringer

For sen indberetning af årsrapport

Skal revisors erklæring omtale, når et selskab overskrider fristen for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen?


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060I revisors erklæring om revision og udvidet gennemgang af et selskabs årsregnskab kan det være relevant at omtale, hvis selskabet ikke har overholdt fristen for indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Som udgangspunkt skal revisor dog først omtale dette i sin erklæring, når fristoverskridelsen er så væsentlig, at Erhvervsstyrelsen kan sende selskabet til tvangsopløsning.

Tvangsopløsningen kan blive en realitet 4 uger efter dateringen af det påkravsbrev, som Erhvervsstyrelsen sender til selskaber, der har overskredet den almindelige indsendelsesfrist. Oversendelse til tvangsopløsning kan således tidligst blive en realitet i juli måned for selskaber, der normal skal indberette årsrapporten senest den 31. maj.

Først på dette tidspunkt i juli måned skal revisor i sin erklæring omtale, at fristen for indberetning af årsrapporten er overskredet, og at ledelsen kan ifalde ansvar herfor. Vær dog opmærksom på, at revisor normalt skal omtale forholdet tidligere, hvis fristoverskridelsen skyldes ledelsens ønske om at tilbageholde oplysninger om selskabet for fx kreditorer. 

Der er her tale om FSR – danske revisorers fortolkning af erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, sammenholdt med årsregnskabslovens § 8 og § 164, stk. 2. Fortolkningen er fra 2014, men er efter vores opfattelse stadig gældende. Du kan du læse mere på hjemmesiden her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu