20. april 2020

Corona Hjælpepakker - Dagpenge og sygedagpenge Historisk

Forlængelse af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage

Det er besluttet at forlænge suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlænge ordningen vedrørende midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt forlænge af suspendering af G-dage.


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Det er besluttet at 1) forlænge suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, 2) forlænge ordningen vedr. midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt 3) forlænge af suspendering af G-dage

1) Forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet
Suspenderingen af anciennitetstællingen i dagpengeperioden forlænges med én måned frem til og med den 30. juni 2020.

Det betyder, at anciennitetstællingen i dagpengeperioden for perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 ikke vil tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. 

Dagpengemodtagere kan modtage dagpenge i op til fire måneder længere frem til og med 30. juni.

Det er en betingelse for at være omfattet af forlængelsesperioden, at personen er medlem af en a-kasse i perioden frem til og med 30. juni. 

2) Forlængelse af ordningen vedr. midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge 
Målgruppen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge udvides, så det sikres, at ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb til og med den 30. juni 2020.

Sygedagpengemodtagere får således forlænget deres dagpengeperiode med op til knap fire måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020.

Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. juni 2020.

Sygedagpengemodtagere, som ikke længere er livstruende, alvorlige syge, og som derfor skulle overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse i perioden, er også omfattede.

For at være berettiget til forlængelsen, skal personen være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

Der vil i perioden frem til 30. juni 2020 således ikke være sygedagpengemodtagere, der overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse.

3) Forlængelse af suspendering af G-dage
Den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, forlænges med én måned frem til og med 30. juni 2020, når medlemmet bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse, 

Dagpenge, som vil blive udbetalt som følge af suspensionen af G-dage ved hjemsendelse og arbejdsfordeling, vil ikke indgå i personens dagpengeforbrug i denne periode.

Mindsteudbetalingsreglen suspenderes i perioden frem til og med den 30. juni 2020. Suspensionen omfatter kun medlemmer af en a-kasse, som hjemsendes eller omfattes af en arbejdsfordeling, og som derfor ikke har ret til G-dage. 

Hensigten er således at undgå, at ledige står uden indtægt de to første ledighedsdage, hvis de rammes af mindsteudbetalingsreglen samtidig med, at de ikke kan få udbetalt G-dage.

Læs mere
Læs aftaleteksten

Læs faktaarket

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber