26. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Dagpenge og sygedagpenge

Forlængelse og udfasning af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlængelse og udfasning af retten til sygedagpenge, samt forlængelse af suspendering af G-dage

Det er besluttet at forlænge og udfase suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet. Derudover er det besluttet også at forlænge og suspendere ordningen vedrørende retten til sygedagpenge under coronakrisen samt forlænge suspenderingen af G-dage.


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Forlængelse og udfasning af suspenderingen af anciennitetstælling i dagpengesystemet
Partierne i aftalen er enige om en udfasning af den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet, hvor tiltaget forlænges med yderligere 2 måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. Herefter udfases suspenderingen.

Det betyder, at anciennitetstællingen i dagpengeperioden for perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august ikke vil tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. 

Forlængelse og udfasning af suspenderingen af anciennitetstælling i sygedagpengesystemet
Partierne i aftalen er enige om, at ordningen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge udfases ved at ordningen forlænges med tre måneder.

Målgruppen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge udvides således, så det sikres, at ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020.

Sygedagpengemodtagere får således forlænget deres dagpengeperiode med op til knap 7 måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020.

Forlængelse af suspenderingen af G-dage
Den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, er tidligere blevet forlænget 1 måned frem til og med 30. juni 2020, når medlemmet bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse.

Denne suspendering forlænges nu frem til og med 31. august.

Suspendering indebærer, at arbejdsgiveren ikke skal betale g-dage ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser i perioden 1. juli til og med den 31. august 2020.

Mindsteudbetalingsreglen ved arbejdsfordelinger og hjemsendelser suspenderes i samme periode. Forslaget vil forlænge perioden, hvor virksomhedernes omkostninger samt administration ved arbejdsfordeling og hjemsendelse begrænses.

Læs mere
Læs aftaleteksten

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber