24. november 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab Historisk

Forlænget frist for at indsende årsrapporter i Nordjylland

Visse nordjyske virksomheder med regnskabsafslutning 30. juni 2020 får en måned ekstra til at indsende årsrapporten. Fristen er nu 31. december 2020.


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Den forlængede frist er et resultat af en opfordring fra et medlem og vores efterfølgende dialog med Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder med regnskabsafslutning 30. juni 2020, for hvem de særlige COVID19-restriktioner, der blev indført i Nordjylland i november, gør det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde indsendelsesfristen den 30. november 2020, får forlænget indsendelsesfristen til 31. december 2020.

Det fremgår af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet på Erhvervsstyrelsens område i forbindelse med covid-19.

Forlængelsen gælder, selvom Nordjylland i sidste uge blev lukket op igen.

Hvem gælder fristforlængelsen for?

Fristforlængelsen gælder:

  • for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, der har et regnskabsår, der afsluttes den 30. juni 2020, og som derfor ellers skulle indberette deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest den 30. november 2020, og
  • hvor de særlige restriktioner, som har været indført i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner i november 2020, betyder, at det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde indberetningsfristen til Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsens vejledning om fristforlængelsen

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en kort vejledning, som hjælper de revisorer og virksomheder, det måtte være relevant for.

Meddelelse til Erhvervsstyrelsen

Virksomheder, der ønsker at benytte sig af fristforlængelsen, skal meddele det til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest den 30. november 2020.

Overblik med alle fristændringer på regnskabsområdet

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et samlet overblik med alle fristændringer på regnskabsområdet, som på nuværende tidspunkt er:

  • Virksomheder med regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, får forlænget indberetningsfristen med 3 måneder.
  • Virksomheder, der har været berørt af de særlige restriktioner i Nordjylland i november 2020, og hvis regnskabsår afsluttes den 30. juni 2020, kan få forlænget fristen med 1 måned til den 31. december 2020.
  • Virksomheder med væsentlige udenlandske aktiviteter, og hvor regnskabsåret afsluttes i perioden 1. maj til 30. juli 2020, kan få forlænget fristen til den 31. december 2020.
  • Virksomheder, der anvender muligheden i årsregnskabslovens § 112, og hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. januar 2020 til og med den 30. juli 2020, kan få forlænget fristen til den 31. december 2020.
  • Fristen for anmeldelse af omlægning af regnskabsår er forlænget med 3 måneder for virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber