20. april 2023

Nyheder og pressemeddelelser Medlemsnyt

FSR - danske revisorer styrker organisationen

Ny ledelse og ændret organisation i FSR – danske revisorer skal bidrage til at styrke foreningens medlemstilbud og interessevaretagelse.


Lone Strøm Administrerende direktør
yf@sfe.qx 2262 8113Som et led i FSR – danske revisorers nye strategi 2023-2025 har foreningen gennemført en række organisationsændringer, der skal styrke foreningens medlemsservice, uddannelse og efteruddannelse samt den politiske interessevaretagelse.

Øget fokus på service af medlemmerne

Lene Lind er udnævnt til chef for medlems- og direktionssekretariatet. Lene får dermed ansvaret for at styrke servicen af foreningens medlemmer. Mange medlemmer oplever i disse år, at deres forretning ændrer sig som følge af nye regler og krav, men også den teknologiske udvikling, som påvirker branchen. De mange nye udfordringer er et grundvilkår for alle revisorer på tværs af størrelse og geografi.

Styrkelsen af foreningens medlemsservice skal bidrage til at sikre, at foreningen til stadighed understøtter medlemmernes forretning og udvikling. Foreningen skal også fremadrettet være revisorbranchens foretrukne interesseorganisation, og øget fokus på medlemsservice skal være med til at sikre, at foreningen er attraktiv og relevant for hele medlemsskaren.

Uddannelsesområdet bliver løftet

Foreningen har desuden ansat Torben Deciderius-Poulsen som ny administrations- og uddannelseschef. Torben kommer fra en stilling som økonomi- og administrationschef i Forbrugerrådet Tænk. Med ansættelsen af Torben og to nye medarbejdere i uddannelsesteamet får uddannelsesområdet et tiltrængt løft.   

Torben og hans team får til opgave at udbygge foreningens palette af uddannelses- og opkvalificeringstilbud til glæde for foreningens medlemmer. Som et led i at styrke indsatsen er det hensigten, at foreningen i højere grad skal kunne imødekomme medlemmernes ønsker og behov for uddannelse og opkvalificering i hele landet. Samtidig vil der blive sat ind for at forbedre foreningens eksisterende uddannelsesplatform. Det skal blandt ske ved at implementere et nyt og forbedret medlemssystem, som i sammenhæng med de øvrige systemer skal sikre en bedre service af medlemmerne.  

Styrket politisk interessevaretagelse

Den politiske interessevaretagelse er blevet styrket med ansættelsen af Jakob Gejl Møller, der en ny chef for politik, analyse og kommunikation. Jakob kommer fra en stilling som kampagnechef og strategisk rådgiver for Radikale Venstre, hvor han har været daglig leder for Radikale Venstres kampagneteam på otte medarbejdere. Jakob Gejl Møller har beskæftiget sig med politik i 15 år og har blandt andet været ansvarlig for udvikling og implementering af Radikale Venstres strategi til Folketingsvalget i 2019, hvor partiet gik markant frem.

Hos FSR – danske revisorer skal Jakob i tæt samarbejde med Dansk Erhverv bidrage til at styrke foreningens politiske interessevaretagelse og sikre de bedste vilkår for revisorernes arbejde. Både på de store samfundsstrategiske dagsordener og i de specifikke rammebetingelser, som er fælles for alle medlemmer.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber