29. juni 2021

Kommentaren

God sommer

Sommerferien står for døren, og det er anledning til at gøre status på det seneste foreningsår.


Vi kan se tilbage på et år, hvor pandemien fortsat har påvirket revisorbranchen og dens kunder – og dermed også foreningens arbejde. Bistand til ansøgninger om kompensation samt rådgivning om likviditet og finansiering er kommet oveni det løbende arbejde med regnskaber og revision, og nu er det så slutafregning og efterkontrollen, der venter. Derfor var det med stor tilfredshed, at vi fik overbevist regeringen om nødvendigheden af de forskellige fristudskydelser. 

Vi kan også se tilbage på et år, hvor mange års intensivt politisk arbejde udmøntede sig i en aftale om at stramme kravene, så flere virksomheder får krav om at bruge en revisor. Det er en bred aftale, og det er positivt. Brede politiske aftaler skaber stabilitet og forudsigelighed. Der er også grund til at glæde sig over, at aftalepartierne har taget afsæt i foreningens idé om at pålægge mindre virksomheder revisorpligt i stedet for revisionspligt. Derved balancerer aftalen hensynet til på den ene side at beskytte statskassen mod misbrug og svig og på den anden side ikke at pålægge erhvervslivet unødige byrder. Sidst men ikke mindst er aftalen en anerkendelse af, at revisorernes ydelser har en samfundsmæssig værdi blandt andet i forhold til at opfange fejl og misforståelser, som risikerer at føre til forkert afregning af skatter og afgifter. 

Endelig kan vi se tilbage på et år, hvor foreningen for første gang i mange år har medlemsfremgang. De nye medlemskaber, som blev introduceret på generalforsamlingen i efteråret, har båret frugt. 600 nye interessemedlemmer er det blevet til, hvoraf langt de fleste er medarbejdere forskellige steder i revisorbranchen. Vi skal være et spejl af vores medlemsfirmaer, så derfor skal medarbejderne i revisorbranchen også have mulighed for at blive medlem af foreningen – ikke kun de godkendte revisorer. Derfor skal der lyde et velkommen til de mange nye revisorer samt skatte-, CSR- og andre konsulenter.

Da dette er min sidste ugens kommentar vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for 13 fantastiske år i FSR – danske revisorer. Jeg har fået lov til sammen med skiftende bestyrelser at stå i spidsen for en markant udvikling af foreningen. Otte erhvervsministre, seks formænd og fire strategier er det blevet til undervejs.

Det har været et privilegie at arbejde for en branche med et højere formål. Revisorerne er offentlighedens tillidsrepræsentanter – branchen er en del af noget større. Det er den rolle, der gør branchen unik og adskiller os fra andre rådgivergrupper – også selvom arbejdet omfatter andet end revision.

Til foreningens medlemmer vil jeg sige tak for et formidabelt samarbejde, gode dialoger og en helt enestående opbakning gennem årene. Det har været berigende og givet stor energi at være rundt i landet og besøge foreningens medlemsvirksomheder. Det kommer jeg til at savne.

Jeg vil også gerne sige tak til de mange gode mennesker i ministerierne, organisationerne og andre steder, som jeg har samarbejdet med gennem årene. Vi har krydset klinger, løst problemer i fællesskab – og haft mange opbyggelige dialoger om stor og småt. Tak for det.

Med ønske om en god sommer til alle.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber