18. september 2015

Regnskab Årsrapportprisen

God udvikling i dansk regnskabspraksis - dommerkomiteens observationer

Der sker en god og hastig udvikling i regnskabspraksis for danske virksomheder, der benytter internationale standarder. Læs mere om dommerkomiteens observationer.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148I forbindelse med årsrapportprisen 2015 noterede dommerkomiteen sig, at der sker en fortsat positiv udvikling i dansk regnskabspraksis.

Dommerkomiteen fremhævede, at den positive udvikling blandt andet udmønter sig i kortere sammendrag som indledende appetitvækker til årsrapporten. Der er også mange virksomheder, der benytter de fleksible regler om præsentation af årsrapporter efter IFRS-standarder til at gruppere noterne efter væsentlighed for den enkelte virksomhed og mange virksomheder har valgt at have de væsentligste elementer af lovpligtige beretninger i selve årsrapporten og de andre dele på hjemmesiden.

Generelt er de bedste årsrapporter af meget høj kvalitet, og de har hver især nogle særligt spændende detaljer. Som det også fremgik af paneldebatter på regnskabskonferencen arbejder flere virksomheder konstant med forbedringer for at øge læsbarheden.

Dommerkomiteen lagde i øvrigt vægt på en god samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige samt på læsbarheden af årsrapporterne.

Dommerkomiteens observationer er samlet i fire notater, der blev uddelt til deltagerne på regnskabskonferencen den 9. september 2015, hvor FSR - danske revisorer og Dansk Industri uddelte årsrapportpriser.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu