22. september 2020

Corona Hjælpepakker - Større arrangementer Historisk

Hjælp til arrangører frem til og med 31. oktober 2020

Virksomhederne kan få kompensation for underskud, som skyldes aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer til et arrangement som følge af corona-virus.


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Arrangører, der er hovedansvarlige for aflyste arrangementer eller udsatte arrangementer med 350 deltagere eller derover, har efter de nærmere fastsatte regler fortsat mulighed for at ansøge om kompensation via arrangørordningen, frem til og med den 31. oktober 2020. Der er mulighed for forlængelse året ud, såfremt restriktionen fortsat gælder.

Der kan således ydes kompensation til arrangører ramt af et forsamlingsforbud, fx til arrangører af professionelle sportsturneringer, hvilket også vil omfatte regionalt fastsatte forsamlingsforbud. En bar, restaurant eller café mv., der må aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement, vil således også kunne få kompensation under ordningen, såfremt arrangøren lever op til kriterierne i ordningen, jf. aftalen mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet om Kompensation til barer, restauranter og cafeér mv. ved begrænsning på åbningstiden af den 20. september 2020 (link til pdf-fil på Erhvervsministeriets hjemmeside).

Der stilles krav om en revisorerklæring som bilag til ansøgningen, hvis virksomhedens samlede ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500 t.kr. Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med FSR – danske revisorer udarbejdet en skabelon til revisorerklæringen for arrangørordningen, som skal anvendes.

Ansøgningsfristen er 31. december 2020.

Forklaring af begreber
For alle aflyste, udskudte og væsentligt ændrede arrangementer gælder det, at arrangøren er forpligtet til aktivt at have forsøgt at afværge tab begrænse tabets omfang.

Et ‘aflyst’ arrangement er, når virksomheden har været nødsaget til helt at aflyse arrangementet. Her kan der søges om at få kompensation for det økonomiske tab, som aflysningen af arrangementet har medført.

Et ’udskudt’ arrangement er, når virksomheden har udskudt arrangementet til afholdelse på et senere tidspunkt, fordi det oprindeligt planlagte tidspunkt er blevet ændret. Hvis arrangementet er blevet udskudt, kan der kun søges om kompensation for de meromkostninger, som skyldes udskydelsen.

Et ’væsentligt ændret’ arrangement er, når arrangementet er blevet afviklet med væsentligt færre eller helt uden deltagere/tilskuere i forhold til det oprindeligt planlagte. Her kan der søges om det underskud, som den væsentlige ændring af arrangementet har medført.

Spørgsmål og svar
På virksomhedsguiden findes der svar på en lang række spørgsmål til hjælpepakken.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber