23. april 2019

Skat Skat - Høringssvar

Høring vedr. udkast til styresignal om genoptagelse i forhold til LL § 33 A

FSR - danske revisorer har den 1. marts 2018 givet bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om genoptagelse i forhold til LL § 33 A.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Generelt finder FSR - danske revisorer det positivt, at SKAT har ændret sit synspunkt, således at også løn i opsigelsesperioder kan være omfattet af reglerne i ligningslovens § 33 A. 

FSR finder tillige, at lempelsen efter ligningslovens § 33 A bør omfatte bonusudbetalinger samt optjent ferie under udlandsopholdet, der har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet.

Kommentarer til afsnit 4 om ny praksis

Følgende fremgår af udkastet: 

”Lønindkomst i en opsigelsesperiode er fremover omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom personen fritstilles og opholder sig i Danmark i opsigelsesperioden, når lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet.”

FSR – danske revisorer forstår, at det i forhold til den nye praksis vil være afgørende, om lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet, og at der i den omtalte klagesag var tale om en person, der havde været ansat i samme danske selskab og udelukkende havde arbejdet i udlandet i hele ansættelsesperioden.  
 
FSR mener tillige, at det bør præciseres i styresignalet, at bonusser der har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet, ligeledes er omfattet af reglerne i ligningslovens § 33 A. Dette omfatter tillige bonusser der er retserhvervet efter medarbejderen er vendt hjem til Danmark, efter endt arbejde i udlandet og som udbetales efter udlandsopholdet.
 
Løsrevet fra situationen med opsigelse/fritstilling bør optjent ferie under et udlandsophold, der afholdes efter, at medarbejderen er vendt tilbage til Danmark, ligeledes være omfattet af ligningslovens § 33 A, idet ferien er optjent under opholdet i udlandet og har derfor en direkte tilknytning til arbejdet i udlandet.
 
FSR – danske revisorer ønsker uddybet i styresignalet, hvad der skal forstås ved begrebet direkte tilknytning. Herunder ønskes det specificeret, om det altid vil være afgørende, at 1) ansættelsesforholdet har været hos samme danske arbejdsgiver, og 2) der udelukkende er arbejdet i udlandet.

Læs høringssvaret her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu