28. januar 2022

Skat Skat - Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om Skatteforvaltningens indsamling og behandling af oplysninger ved udvikling af it-systemer

FSR – danske revisorer har den 7. december 2021 fremsendt følgende høringssvar til bekendtgørelse om Skatteforvaltningens indsamling og behandling af visse oplysninger ved udvikling af it-systemer.


Maria Eun Elkjær Fagchef for skattepolitik
zry@sfe.qx 6115 0486FSR – danske revisorer har sendt følgende bemærkninger:

Vi vil starte med at bemærke, at vi finder problematisk, at bekendtgørelsen er i høring, inden lovforslaget for L 73, er vedtaget. Det er vores opfattelse, at hvis lovforslaget vedtages i en anden form end det er fremsat, bør udkast til bekendtgørelsen i fornyet høring.

For så vidt angår udkastets § 4, fremgår der fire punkter, som vi formoder, er Skatteministeriets opfattelse af udtrykket ”myndighedsudøvelse” i lovforslaget L 73 § 3, nr. 1.

I § 4, stk. 1 i BEK nr. 1929 af 14/12/2020, er der en udførlig oplistning af områder, hvor Erhvervsstyrelsen kan foretage registersamkøring. Vi vil gerne opfordre Skatteministeriet til at på samme måde at lave en udtømmende oplistning af områder, hvor registersamkøring kan ske fra. Det finder vi af retssikkerhedsmæssige grunde er nødvendigt, så borgere og virksomheder kan danne sig et overblik over, hvad der kan registersamkøres.

For så vidt angår udkastets § 5, finder vi det besynderligt, at overskriften til kapitlet hedder ”Opbevaring og sletning af oplysninger”, når Skatteministeriet ikke mener, det er relevant at sætte en tidsbegrænsning på opbevaringen af indsamlet data.

Læs hele FSR – danske revisorers høringssvar.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber