30. juli 2018

Skat Skat - Høringssvar

Høringssvar vedr. forenkling af forskerskatteordningen

Regeringen ønsker at forenkle forskerskatteordningen, så man blandt andet afskaffer kravet om formel dansk arbejdsgiver


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Regeringen lægger op til, at forskerskatteordningen ændres efter, at flere erhvervsorganisationer har ytret behov for, at en tilretning mod mere fleksible og enkle regler er nødvendige. 

Lovforslaget imødekommer til en vis grad behovet for mere fleksibilitet, da kravet om en formel danske arbejdsgiver bortfalder. Lovforslaget lægger på det punkt op til, at man i højere grad ser på realiteterne i udstationeringen af medarbejderen.

Lovforslaget giver desuden mulighed for, at en medarbejder kan skifte arbejdsplads indenfor forskellige enheder, som er indbyrdes forbundne. Lovforslaget muliggør, at medarbejdere, som har nedgang i vederlagskravet, som følge af barsel, kan fortsætte på ordningen, forudsat en dispensation. Endeligt giver lovforslaget adgang til, at kravet om 10 års fravær af fuld skattepligtig lempes, når der har været udbetalt et efterfølgende vederlag.

FSRs høringssvar kan læses her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu