03. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

I hvilke situationer accepteres en alternativ referenceperiode?

Vi har været i dialog med Erhvervsstyrelsen om situationer, hvor en alternativ referenceperiode kan accepteres – find eksemplerne her.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Bekendtgørelsens § 2, nr. 7, indeholder følgende formulering om referenceperioden:

”Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, virksomhedens nedgang i omsætning opgøres i forhold til. Referenceperioden er: … d) Virksomheder omfattet af en i litra a–c angiven periode, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 8, stk. 1, nr. 4 og 5, ikke vurderer, at denne referenceperiode giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomheden, kan søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. april 2019 eller senere og slutte senest den 9. marts 2020.”

I litra a-c er angivet referenceperioderne, som er udgangspunktet i hjælpepakken. Bekendtgørelsen tillader dog virksomhederne at gøre brug af en alternativ referenceperiode, hvis/når denne giver et mere ”retvisende sammenligningsgrundlag”.

Vi afholder løbende dialogmøder med Erhvervsstyrelsen om hjælpepakken, hvor vi blandt andet har efterspurgt konkrete eksempler på situationer, hvor alternative referenceperioder accepteres. Dette gælder blandt andet i følgende:

 • Der er sket væsentlige ændringer i lokaleforhold (fx placering af butik medfører væsentlige ændringer i omsætning)
 • Der er indgået væsentlige nye kontrakter (fx en vognmand, som indgår nye aftaler, som medfører, at omsætningen øges med 40%)
 • Der er tale om vækstvirksomheder, som over en længere periode kan vise en trend (øget omsætning kvartal på kvartal)
 • Sygdom, brand eller stormskader, som har medført en væsentlig nedgang i omsætningen.

Generelt gælder følgende:

 • Der skal være tale om en tydelig væsentlig forandring
 • Det skal være tydeligt, at der ikke er tale om ’shopping’ af referenceperiode (valg af referenceperiode, som passer bedst muligt til formålet)
 • Sæsonbetonede ændringer accepteres ikke (fx øget omsætning grundet julesalg)
 • Det er ikke muligt at vælge en referenceperiode med start før 1. april 2019 (et spørgsmål, mange restaurationer stiller).

Erhvervsstyrelsen oplyser også, at når virksomheder anvender alternative referenceperioder, ses det ofte, at virksomhederne glemmer at inkludere oplysninger om omsætningen i perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019. I så fald afvises ansøgningen.

Ved brug af en alternativ referenceperiode skal virksomheden i ansøgningen altså huske følgende ud over de øvrige krav, jf. bekendtgørelsens § 8:

 1. Grundig begrundelse for valg af alternativ referenceperiode
 2. Virksomhedens omsætning i den valgte alternative referenceperiode
 3. Virksomhedens omsætning i perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu