Regnskab IAS - Internationale regnskabsstandarder

IAS 16 - Materielle anlægsaktiver

IAS 16 som vedtaget af EU