Regnskab IAS - Internationale regnskabsstandarder

IAS 24 - Oplysning om nærtstående parter

IAS 24 som vedtaget af EU