Regnskab IAS - Internationale regnskabsstandarder

IAS 31 - Kapitalandele i joint ventures

IAS 31 som vedtaget af EU