Regnskab IAS - Internationale regnskabsstandarder

IAS 36 - Værdiforringelse af aktiver

IAS 36 som vedtaget af EU