Regnskab IAS - Internationale regnskabsstandarder

IAS 37 - Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver

IAS 37 som vedtaget af EU