Regnskab IAS - Internationale regnskabsstandarder

IAS 8 - Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl

IAS 8 som vedtaget af EU