06. maj 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab

Indsendte årsregnskaber ligger over niveauet fra 2019

Der er til og med april måned indsendt over 83.000 regnskaber til Erhvervsstyrelsen. Dermed er antallet over niveauet fra 2019. Spørger man revisorvirksomhederne, så er der gode forklaringer bag det højere niveau.


Gorm Boe Petersen Politisk chef
toc@sfe.qx 4119 9163Pr. 30. april var der indsendt i alt 83.169 regnskaber til Erhvervsstyrelsen. Det er knap 3.000 flere regnskaber end på samme tidspunkt sidste år.  Dykker man lidt længere ned i tallene, så viser statistikken at både i januar, februar og marts blev der indleveret markant flere regnskaber end i 2019. I april 2020 faldt tallet til gengæld – her blev der indsendt næsten 2.000 færre regnskaber end i april 2019.

Tabel 1: Indsendte regnskaber i 2019 og 2020, opgjort månedsvist

Graf over antal indsendte regnskaber i 2019 og 2020

Revisorerne har således haft travlt i de sidste fire måneder. Der er både opstillet og revideret mange regnskaber. Og revisorerne har sideløbende hjulpet mange virksomheder med erklæringer og ansøgninger til statens hjælpepakker.

Spørger man ude i revisorvirksomhederne, så er der ikke nogen entydig årsag til, at mange regnskaber allerede nu er indsendt. Nogle revisionsvirksomheder nævner, at virksomhederne selv presser på for at få regnskabet aflagt – fx fordi banken eller kunderne helt naturligt har et behov for at vide, om virksomheden er sund i en krisetid.

Rationel planlægning af revisionen fremhæves også af revisorbranchen selv. Det er mest omkostningseffektivt at få arbejdet afsluttet, når man først er gået i gang. Og da der både er og forventes en række kriseopgaver snart, så giver det god mening at få aflagt regnskaberne nu.

Nedgangen i antal indsendte regnskaber i april måned 2020 kan være coronarelateret. April måned var den måned, hvor de store hjælpepakker blev lanceret, herunder hjælpepakkerne vedrørende faste omkostninger og lønkompensation, hvor førstnævnte også stiller krav om revisorerklæring på ansøgningstidspunktet.

At udviklingen – når alt kommer til alt – ikke var så markant i april 2020, kan skyldes, at nogle hjælpepakker kræver viden om sidste års regnskab. Derfor søger virksomhederne at få aflagt regnskabet samtidig med, at der ansøges om kompensation via statens hjælpepakker.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber